👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröse Teckengrupp läsår 18/19

Skapad 2018-09-26 12:46 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
grundsärskola inriktning träningsskola
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation
I teckengruppen tränar vi oss på att teckna.

Innehåll

Syfte och kunskapsmål

Eleverna använder bekanta och lär sig nya tecken.

Eleverna uppmärksammar varandra och härmar varandra.

 

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Med hjälp av ramsor, sånger, lekar, bilder, böcker och saker tränar vi på tecken.

Eleverna uppmärksammas på varandra och varandras initiativ.

 

 

Bedömning

Målet är uppfyllt när du:

- tecknar bekanta tecken

- provar att teckna nya tecken

- uppmärksammar andras tecken

- härmar initiativ av dina klasskompisar

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  7-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  7-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  7-9
 • .
  KOM  7-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
  KOM  4-6
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.
  KOM  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9