👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Relation till varandra(2018-2019)

Skapad 2018-09-26 13:28 i Fajans förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
För de flesta barn är det första terminen på förskolan. Det är en ny miljö, nytt med personal och nya kompisar. Det är många nya relationer för barnen. Vi vill därför ge barnen trygghet, nyfikenhet och verktyg att samspela och bygga relationer.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Språkutvecklande genom samspel, respekt, ansvar och öppenhet.

Formulering av syfte                                                                                                                                           Tilltro till sig själv och sin förmåga att lyckats. Samspel och kommunikation. Glädjen att samspela med andra och att utveckla sin självständighet.

Vårdnadshavarnas delaktighet

 Vi kan få dom delaktiga genom samtal, Unikum och dokumentationsväggen.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vi kommer att använda miljön för att skapa möjligheter för barnen att relatera till andra. Vi kommer att ha ett aktivitetsrum för skapande där de själv kan styra skapandet.

Arbetssätt, organisation och struktur

Vilka metoder ska vi använda för att ge barnen möjlighet att vara i relation till det vi projekterar om under hela dagen?

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)

 

Vi kommer att använda samlingen som en central del i vårt projekt. Vi kommer i samlingen använda oss av sånger, berättelser och aktiviteter som vi knyter till vårt projekt. I verksamheten kommer vi skapa aktiviteter där barnen arbetar i mindre grupper.

Vi har delat barngruppen i två ansvarsgrupper. 

 

Vi synliggör processen och lärandet genom unikum, dokumentationsvägg och kvalitetsindikatorerna.

 

Kompetensutveckling

Hur tar vi vara på allas olika kompetenser?

Genom att göra alla delaktiga i alla arbetsuppgifter, ta hjälp av de som är kunniga men se till att alla lär sej.

 

Vilken kompetensutveckling behöver vi i arbetslaget?

Önskar någon föreläsning som inriktar sej på små barn lärande.

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för utifrån det material och de aktiviteter vi erbjudit? Ge exempel på hur vi ser att barnen visar intresse? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla och fördjupa?

Formulera mål

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet från undersökningsperioden? Konkretisera läroplansmålen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i dokumentationen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Egna mål:

Varje barn ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att relatera till andra

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016