👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa

Skapad 2018-09-26 14:40 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
I detta temaarbete kommer vi att lära oss om kroppen och hur den fungerar. Du kommer att få lära dig olika kroppsdelar. Undervisningen kommer också att handla om människans olika sinnen samt om vad som får oss människor att må bra.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
I det här arbetsområdet lär vi oss mer om kropp och hälsa!

Innehåll

Syftet med undervisningen

Syftet med undervisningen är att du ska:

¤ lära dig vad människan behöver för att må bra.

¤ lära dig om några av våra yttre kroppsdelar .

¤ lära dig om våra fem sinnen.

Vad?

Du ska få lära dig om:

¤ betydelsen av mat, sömn och vila, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

¤ några av våra yttre kroppsdelar, både deras namn och funktion.

¤ vilka våra sinnen är: syn, hörsel, känsel, smak, lukt. Hur våra sinnen fungerar.

Hur?

Vi kommer att:

ha gemensamma genomgångar och diskussioner, i både stor och liten grupp.

läsa enkla faktatexter, se på filmer och diskutera innehållet.

göra övningar kring kropp och hälsa.

ställa hypoteser, genomföra experiment och undersökningar och utvärdera resultatet.

dokumentera våra iakttagelser, både muntligt och skriftligt.

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur väl du når målen genom att göra observationer under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3