👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inlämningsuppgift: Faktatext/informerande text

Skapad 2018-09-26 14:54 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Följande uppgift ska lämnas in senast 2018-10-07

Innehåll

 

Vi ska nu arbeta med genren/texttypen faktatexter

 

Texten ska delas in i rubrik, inledning, avhandling, avslutning och källförteckning.

 

 

 

 

 

Rubrik

Farliga mikroorganismer och bakterier 

 

 

Inledning

D  Här berättar du lite kort om vad du ska skriva, vilka frågor du tänker unundersöka och varför du ska skriva om detta (syfte).

 

Avhandling

 

Fö Följande frågeställningar ska du försöka förklara/svara på: (använd      dedessa frågor som underrubriker)

·         Vad är ett virus/ en bakterie?

·         Hur blir man smittad/hur sprids sjukdomen?

·         Symptom?

·         Diagnos/hur vet man att man är smittad?

·         Behandling?

·         Vad är viktigt att tänka på när man vårdar någon med denna smitta?

·         Vilken påverkan kan sjukdomen ge för den framtida hälsan?

·         Kopplingen mellan livsstil och miljö?

Sammanfattning/

avslutning

Här sammanfattar du kort dina svar på frågorna du undersökt. Här kan du också visa hur du funderar och om/vilka slutsatser du drar av den information du samlat.

 

Källförteckning

Här redovisar du vilka källor du använt.

Bok: Författarens efternamn, Förnamn. (årtal). Titel. Stad: Förlag.

 

 

 

 

Tips på användbara källor

 

Gillå, Urban. (2016). Medicin 1(Kapitel 15)

 

Imborn, Monika & Åsbrink, Britta. (2011). Vård-omsorgsarbete 1 (Kapitel 6)

 

Folkhälsomyndigheten

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/