Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa för årskurs 3

Skapad 2018-09-26 15:42 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Idrott och hälsa

Innehåll

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Mål:
Vad ska du lära dig?

Syftet med ämnet idrott och hälsa är att du ska utveckla allsidiga rörelsemönster och skapa ett intresse för att vara fysiskt aktiv både inomhus och utomhus. Du ska också utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra. Vad som påverkar den fysiska förmågan och hur du kan påverka din hälsa genom hela ditt liv är också saker som du ska lära dig. Dessutom ska du lära dig att vistas utomhus i naturen under olika årstider samt veta hur man agerar i olika nödsituationer.

Genom undervisningen i idrott och hälsa ska eleverna utveckla sin förmåga att:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang (inomhus, utomhus, på egen hand och tillsammans med andra)
 • förstå vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa
 • skapa goda levnadsvanor

Undervisning:
Hur ska vi lära oss detta?

Under skolåret i årskurs 3 jobbar vi med olika lekar, spel och rörelseuppgifter, i olika miljöer, som stimulerar den motoriska utvecklingen. Övningarna utgår ifrån de grovmotoriska grundformerna (stödja, åla, krypa, rulla, hänga, klättra, balansera, hoppa, springa, kasta, fånga). Vi övar också på takt och rytm i lekar och danser till musik. Det förekommer samarbetsaktiviteter som syftar till att utveckla elevens förmåga att kunna delta i övningar tillsammans med andra och visa hänsyn och förstå olika säkerhetsaspekter i samband med gruppaktiviteter. Vi samtalar om det vi gör och tränar oss i att sätta ord på våra upplevelser och det vi övar. Du får på vårterminen träna dig att planera och genomföra en egen lektion.

Bedömning:
Hur bedöms dina kunskaper?

Bedömning sker i form av observationer från oss pedagoger som ansvarar för aktiviteten och ett aktivt deltagande från er som elev under ämnet idrott och hälsa.

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 3 Eiraskolan

Ännu ej godtagbar
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Hänsyn och säkerhet
Visa hänsyn till kamraterna samt arbeta på idrotten på ett säkert sätt.
 • Idh  1-3
Eleven har svårt för att arbeta på ett säkert sätt och har svårt för att visa hänsyn och respekt.
Eleven arbetar till största del på ett säkert sätt och visar oftast hänsyn och respekt.
Eleven arbetar alltid på ett säkert sätt och visar alltid hänsyn och respekt.
Lekar och dess regler
Lyssna, delta och följa regler och instruktioner.
 • Idh  1-3
Eleven deltar oftast inte i lekar och grovmotoriska rörelser.
Eleven deltar oftast i lekar och rörelse. Eleven följer reglerna i lekar och grovmotoriska rörelser.
Eleven deltar alltid i lekar och rörelse. Eleven följer alltid reglerna i lekar och grovmotoriska rörelser.
Takt och rytm
 • Idh  1-3
Eleven deltar oftast inte i olika lekar med takt och rytm.
Eleven deltar och visar vad den kan i olika lekar med takt och rytm.
Eleven deltar alltid i olika lekar med takt och rytm och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Orientering
Hitta i skolans närhet med hjälp av bl.a. kartor
 • Idh  1-3
Eleven kan inte orientera sig på skolgården och dess närhet med hjälp av kartor.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig på skolgården och dess närhet med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig på skolgården och dess närhet med hjälp av kartor.
Nödsituationer
Känna till risker på land och kring vatten, sommartid och vintertid. Grundkunskaper i hur man handlar i nödsituationer
 • Idh
 • Idh  1-3
Deltar inte i tillräckligt hög grad i denna undervisning.
Deltar i tillräckligt hög grad i denna undervisning.
Hälsa och livsstil
Kunna tala om hur det känns när man gör något med kroppen. Känna till allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Deltar inte i tillräckligt hög grad i dessa aktiviteterna.
Deltar i tillräckligt hög grad i dessa aktiviteterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: