Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv år 3 Tala ,läsa ,lyssna

Skapad 2018-09-26 15:43 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 3 Svenska
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte (LGR 11)

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

 

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ordsnyanser.

 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom
  röstläge och kroppsspråk
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.

Undervisning

 • Genom ordlistor och materialet smågodis övar vi alfabetisk ordning.
   
 • Du  får söka fakta i olika ämnen.
 • Du får redovisa arbeten inför grupp
 • Genom bokcirkel övar du på tex att återberätta, testa olika typer av genrer
 • Du  övar upp din läsförmåga genom tystläsning, bokcirkel  och andra texter t ex faktatexter.
 • Du tränas i att säga din åsikt när vi diskuterar texter , har klassråd och andra gemensamma samlingar
 • Du får under fler tillfällen läsa högt för dina klasskamrater och för din lärare.
 • Du får ta del av högläsning varje dag.
 • Du får öva dig på att använda ordlista
 • Du får genom små dramaövningar och klassdiskussioner lära dig om tonfall och ordnyanser.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • att läsa och din läsförståelse
 • att prata om budskap i texter och jämföra budskap i texter med dina egna erfarenheter.
 • att samtala och diskutera och berätta saker muntligt
 • att ge muntliga instruktioner och följa muntliga instruktioner
 • att söka information och delge information

 

 
Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: