Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modul 4: Språklig variation

Skapad 2018-09-26 16:08 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Modul 4 handlar om språklig variation och i modulen ingår också kursens examinationsuppgift.

Innehåll

Innehåll: Modul 4 fokuserar på kapitel 2 i kurslitteraturen. Modulen är uppdelad i två delar, en skriftlig inlämning och en muntlig presentation. Ni kommer också få flera handledningsmöjligheter  i klassrummet.  

Handledning: Digital feedback erbjuds under hela skrivprocessen, mejla eller dela dokument till felicia.asberg@halmstad.se 

OBS! Deadlines är väldigt viktiga i denna modul då underlag för betyg måste finnas senast 24/7. Uppgifter som lämnas in efter 21/7 bedöms ej och betyg F kommer att sättas. Kompletteringar genomförs då först i slutet av kursen tillsammans med vikarie. 

 

 

Schema

 

V.28

Tisdag 9/7

13-15

 

Modul 4: Språklig variation

 

Föreläsning och klassdiskussioner om språkförändringar

 

 

 

 

V.28

Onsdag 10/

9.15 -11.15

 

Modul 4: Språklig variation

 

Obligatorisk information om examinationsuppgifterna.

 

 • ·         Hur skriver man ett PM?
 • ·         Genomgång av ett exempel

 

 

 

V.28

Fredag 12/7

13-15

 

Modul 4: Språklig variation

 

Handledning av PM på lektionstid

 

 

 

V.29

Tisdag 16/7

13-15

 

Modul 4: Språklig variation

 

Handledning av PM på lektionstid

 

 

 

V.29

Onsdag 17/7

9.15 -11.15

 

Modul 4: Språklig variation

 

Handledning av PM på lektionstid

 

 

 

V.29

Fredag 19/7

13-15

 

Modul 4: Språklig variation

 

Handledning av PM på lektionstid

 

 

Deadline PM söndag 21/7

 

V.30

Tisdag 23/7

13-15

 

Modul 4: Språklig variation

 

Obligatoriskt seminarium 5:

Muntlig presentation av utredande karaktär (B).

 

 

 

 

V. 30

Onsdag 24/7

9.15 -11.15

 

Betygssamtal

Se separat schema i Lärloggen för tider

 

 

V. 30

Fredag 26/7

13-15

 

 

Komplettering litteraturanalys

 

Uppgifter

 • Skriftlig inlämning 4: PM

 • Obligatoriskt seminarium 5: Muntlig presentation av utredande karaktär

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.
  Sva
 • Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.
  Sva
 • Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftligt språk.
  Sva
 • Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.
  Sva
 • Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.
  Sva  -
 • Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Språksläktskap och språkförändringar. Svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens, teckenspråkets och dialekternas ställning och status.
  Sva  -

Matriser

Sva
SVA 2: Utredande text av vetenskaplig karaktär

Skriftlig framställning

F
E
C
A
Innehåll och källhantering
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Eleven kan till viss del anpassa innehåll till situation och texttyp genom att t.ex. - presentera en frågeställning. - översiktligt beskriva en aspekt av textens innehåll. Beskrivningen ska bygga på hänvisningar till olika källor. - dra en slutsats eller göra en jämförelse som delvis bygger på textreferat. - delvis vara saklig och objektiv i texten. - tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Eleven anpassar textens innehåll till situation och texttyp genom att t.ex. - presentera en frågeställning. - beskriva en aspekt av textens innehåll. Aspekten ska fånga in de viktigaste detaljerna och såväl uttalade som underförstådda idéer i de refererade källorna. Beskrivningen ska ha ett tydligt fokus på frågeställningen. - dra en slutsats eller göra en jämförelse som presenteras i ett utvecklat resonemang som är klart uttryckt och som i huvudsak bygger på textreferaten. - tillämpa regler för citat- och referatteknik. Citat och referattekniken ska i huvudsak fungera väl med t.ex. referatmarkörer.
Eleven anpassar textens innehåll till situation och texttyp genom att t.ex. - presentera en frågeställning. - beskriva en aspekt av textens innehåll. Beskrivningen ska ge en utförlig bild av de refererade källorna. - dra en slutsats eller göra en jämförelse som presenteras i ett nyanserat resonemang. - vara saklig och objektiv i texten. - tillämpa regler för citat- och referatteknik. Citat och referattekniken ska i huvudsak fungera väl med t.ex. referatmarkörer.
Disposition och sammanhang
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Texten har en tydlig disposition med inledning och avslutning samt fungerande textbindning. Texten ska på ett rimligt sätt vara indelad i stycken.
Texten ska vara väldisponerad med en välfungerande inledning, avslutning och textbindning, samt en god balans mellan textens olika delar.
Texten ska vara väldisponerad med en välfungerande inledning, avslutning och textbindning, samt en god balans mellan textens olika delar.
Språk och stil
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Språket får endast i undantagsfall begränsa kommunikationen. Stilen är till viss del anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Språket får endast i undantagsfall begränsa kommunikationen. Stilen är anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Språket får inte begränsa kommunikationen. Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer.
Helhetsbedömning
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Texten ska till viss del vara anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten ska vara ett PM om frågeställningen. Texten ska till viss del uppfylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Texten ska vara anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten ska vara ett PM om frågeställningen. Texten ska uppfylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Texten ska vara ett utförligt, nyanserat och välformulerat PM om frågeställningen.

Sva
SVA 2: Muntlig presentation av utredande karaktär

Rubrik 1

F
E
C
A
Innehåll
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Eleven kan hålla muntliga utredande presentationer inför en grupp. Innehållet är delvis anpassat till situation och mottagare.
Eleven kan hålla muntliga utredande presentationer inför en grupp. Innehållet är anpassat till situation och mottagare.
Eleven kan hålla muntliga utredande presentationer inför en grupp. Innehållet är anpassat till situation och mottagare. Frågor och avbrott hanteras säkert och spontant.
Disposition
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Framförandet är väldisponerat och budskapet framgår tydligt. Framförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. 5 minuter.
Framförandet är väldisponerat och budskapet framgår tydligt. Framförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. 5 minuter.
Framförandet är väldisponerat och budskapet framgår tydligt. Framförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. 5 minuter.
Språk och stil
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Eleven kan till viss del anpassa språk efter ämne, syfte och mottagare. Ordförråd, uttal och grammatiska behärskning får endast i undantagsfall begränsa den muntliga kommunikationen.
Eleven kan till viss del anpassa språk efter ämne, syfte och mottagare. Ordförråd, uttal och grammatiska behärskning får endast i undantagsfall begränsa den muntliga kommunikationen.
Eleven kan till stor del anpassa språk efter ämne, syfte och mottagare. Ordförråd, uttal och grammatiska behärskning får endast i undantagsfall begränsa den muntliga kommunikationen. Eleven kan använda betoning och intonation för att framhäva betydelsenyanser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: