Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, min omgivning och min närmiljö

Skapad 2018-09-26 21:18 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Vi diskuterar vem jag är, jämnför våra olika familjer och utforskar vår närmiljö.
Grundskola F – 2 SO (år 1-3)
Vem är jag och vad tycker jag om? Vilka finns i min familj? Hur bor vi? Vad arbetar man med här? Hur ser närmiljön ut?

Innehåll

Syfte

Eleverna ska under första terminen i So ges förutsättningar att bekanta sig med sig själva,sin familj, sina traditioner,
sina vänner, sin skola, yrken och sitt närområde.

Undervisning – Genomförande

Eleverna ska under undervisningen få:
Lyssna på högläsning, titta på kortfilmer, rita, skriva, beskriva, redovisa, diskutera och utforska   

Skapa "boken om mig" genom att:

Skriva och berätta om vem du är, hur du bor, din familj, dina traditioner, dina känslor och vad du tycker om mm. 


Du ska bekanta dig med ditt närområde genom att:  

Beskriver och rita din skolan

Skriva och rita om olika yrken och vad dina vårdnadshavare eller någon närstående arbetar med.

Gå till Hässelbytorg och bekanta dig med olika yrken. 

Mål

Eleverna ska efter avslutat tema:

Ha skrivit  "boken om mig"

Kunna berätta om sig själva, sin familj och var de bor. 

Kunna beskriva/ berätta om minst två yrken. 

Visar sina kunskaper om närområdet genom att vara delaktiga under lektionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: