👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antika högkulturer, Grekland och Romarriket

Skapad 2018-09-27 08:48 i Vallåsskolan Halmstad
Pedagogisk planering och bedömningsmatris för området Antikens Grekland och Romarriket.
Grundskola 7 Historia
Hur levde människorna i antikens Grekland och antikens Rom? Både antikens Grekland och Romarriket har haft stor påverkan på eftervärlden. Vi ska studera dessa kulturer och vad de har bidragit med till dagens samhälle.

Innehåll

Undervisning

 • 1. Du ska jobba självständigt med vissa uppgifter och visa att du kan göra det på ett sätt som gör att du lär dig och tar med dig den kunskapen till nästa uppgift. Du ska även visa dig delaktig under gemensamma lektionsgenomgångar.
 • 2. Du ska få möjlighet att träna på ord och begrepp i samband med genomgångar och olika muntliga och skriftliga övningar.
 • 3. Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper i en faktatext där du även får möjligheten att göra en analys.
 • 4. Du ska få möjlighet att visa dina kunskaper genom ett skriftligt prov och muntliga och skriftliga övningar. 

SYFTE

 • I det här området kommer du att träna på din förmåga att:
 • - använda dig av viktiga historiska begrepp som kronologi, arv, tidsepoker, högkultur, Romarriket, Antiken etc.
 • - resonera och jämföra hur människors levnadsvillkor förändras och varför de förändras över tid.
 • - din förmåga att se samband, göra jämförelser mellan olika tidsperioder och hur du motiverar dina svar.
 • - se utvecklingslinjer att förstå betydelsen av kulturmöten, uppfinningar, händelser och viktiga gestalter från Antiken.

MÅL

 • Du ska lära dig om vad som kännetecknar antika högkulturer samt Antikens Grekland och Romarriket.
 • Vi kommer att diskutera demokratins historia i antikens Grekland och maktstrukturer i Romarriket.
 • Vi kommer att studera skillnader och likheter mellan hur barn, kvinnor och män levde i olika kulturer under tidsperioden.
 • Vi kommer också att titta på hur samhället var uppbyggt i de olika grekiska stadsstaterna och i Romarriket.
 • Till sist ska vi fördjupa oss i vilken betydelse Antiken har haft för vår egen tid. Vi kommer att titta på viktiga arv från den här tiden, till exempel filosofin, lagar, vetenskapliga upptäckter, OS, mm. 

Uppgifter

 • Huvuduppgift Antiken

 • Antiken - det romerska riket

 • Filmer och podcasts

 • Lektionstest Grekland 1

 • Länk till inläsningstjänst.

 • Lektionstest Grekland 2

 • Texthäfte Romarriket

 • Utvärdering Historia

 • Text om flodkulturerna

 • Text om Egypten

 • Text om antikens Grekland

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia 7-9

Historiska förhållanden, skeenden och gestalter
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda historiskt källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Källkritik
och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.