👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick-Zack år 4 Skrivrummet

Skapad 2018-09-27 14:22 i Lillegårdsskolan F-5 Partille
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Skriver man en saga på samma sätt som man skriver ett recept? Är det något särskilt man ska tänka på när man skriver en insändare? Och vad är egentligen en biografi? I Zick Zack Skrivrummet får vi lära oss mer om hur vi anpassar skrivandet efter olika texttyper.

Innehåll

Mål:

 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande
 • struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler
 • för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll
 • och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak
 • fungerande sätt.

 

Det här säger läroplanen att undervisningen ska innehålla:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med stavningsregler, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

Under lektionerna kommer vi att arbeta med:

 • Arbeta med boken Zick Zack Skrivrummet 4.
 • Titta på vissa avsnitt ur serien Grammatikbolaget från urskola.se
 • Annat arbetsmaterial där vi övar på grammatik och skrivregler.
 • Skriva egna texter utifrån bestämda förutsättningar.

 

Lärarna kommer att bedöma: 

 • Hur du deltar i genomgångar, diskussioner och eget arbete under lektionerna.
 • Hur du använder dig av den respons du får under arbetets gång.
 • Hur väl du följer stavningsregler och övriga skrivregler.
 • Hur väl du kan anpassa ditt skrivande beroende på vilken texttyp du skriver.