Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fältstudier - träd och svampar

Skapad 2018-09-27 15:25 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
I detta arbetsområde lär vi oss mer om naturen genom att genomföra fältstudier i närområdet. Eleverna studerar träd och dokumenterar sina iakttagelser i text och bild. Eleverna lär sig att namnge några av Sveriges vanligaste träd och svampar samt att peka ut och namnge trädets och svampens delar.
Grundskola F – 3 Biologi
Vi gör enkla fältstudier och dokumenterar i text och bild. Vi lär oss svampens och trädets delar, samt att namnge några av Sveriges vanligaste träd och svampar.

Innehåll

Syfte

“Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser."

“Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.”

 

Mål Lgr11

“Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen [...]. Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper […].   

“Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.” 

 

Elevmål: 

 • Jag kan känna igen och namnge olika trädsorter (Ek, Lönn, Björk, Rönn, Asp, Gran och Tall. 

 • Jag kan känna igen och namnge Karljohan, Kantarell samt röd och vit flugsvamp. 

 • Jag kan dokumentera mina fältstudier i text och bild. 

 • Jag kan förklara och ge exempel på vad som händer under hösten i naturen. 

 •  

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

• genomföra systematiska undersökningar i biologi, och  

• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. 

 

Lektion 1 

 • Vi går tillsammans ut i skogen vid skolgården. Eleverna får i uppgift att samla in olika sorters löv och barr.  

 • Eleverna sorterar löven och barren fritt i olika grupper. Grupperna beskriver hur de har sorterat och tänkt.  

 • Varje grupp får bilder på de olika löven och barren. Nu ska de sortera löven på nytt efter bilderna.  

 • Vi diskuterar tillsammans vad de olika löven och barren tillhör för träd.  

 • Eleverna klistrar in pappersark med namn på de olika löven och barren.  

 

Lektion 2 

 • Vi går igenom ett träds olika delar och befäster begreppen rot/rötter, stam, grenar, kvistar, löv/blad och trädkrona. 

 • Läraren visar hur man ska rita av ett träd och ett löv.  Eleverna går ut, väljer ett träd och ritar av hela trädet och ett löv i uppförstoring.  Extra: Läsa korta texter om olika trädarter och svara på frågor. 

 

Lektion 3 

 • Eleverna dokumenterar sitt träd (bild) i text. De ska bland annat skriva utseende (storlek på löv, kottar, barr, färg, stam, höjd). Läraren modellerar innan.  

 • När eleverna är klara övar vi på att namnge och känna igen olika träd. Det görs bland annat genom spel, texter etc.  

 • Eleverna övar gemensamt på trädens olika namn. Visa bilder på träden och eleverna ska sägen namnen på dem.  

  

Lektion 4 

 • Eleverna läser individuellt sid 18 i NO-boken Puls. 

 • Vi skriver en gemensam text om varför löven ändrar färg samt var de tar vägen.

 

Utflykt Hellasgården 

 

Vi åker 8.00 och är framme ca 9.30. 

Vi börjar med att gå igenom regler för området. 

Därefter presenteras alla olika stationer (3 stationer) 

Alla delas in i tre olika tvärgrupper. 

Vi genomför första stationen och går sedan och äter vår matsäck 

Efter lunchen går vi till våra olika stationer. 

När stationerna är färdiga får eleverna leka fritt i området. 

 

Station 1 SVAMPAR

Station 2 TRÄDVANDRING

Station 3 EKOLOGISKA UTELEKAR 

 

Lektion 5 

 • Film om svampar. 

 • Läraren går igenom svampens olika delar och vad de heter. Läraren beskriver också svampens symbios med träden och hur de hjälper varandra.  

 • Eleverna övar svamparternas namn på olika sätt, bland annat genom spel, Ipad etc.  

 • Eleverna gör en kort kunskapskontroll på trädens och svamparnas namn.  

 • Eleverna gör en enkel utvärdering av temat (mentimeter). 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: