👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam

Skapad 2018-09-27 15:37 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola 6 Samhällskunskap Svenska Bild
Reklam och media är en stor del av vårt dagliga liv. Varje dag bombarderas vi av information genom olika medier som tv, radio, tidningar och internet. Vi använder också olika medier mer än någonsin förut. Särskilt de sociala medierna har växt enormt. Vi bloggar, facebookar, twittrar, chattar, spelar och massa annat. All information som vi får via olika medier, påverkar hur vi uppfattar omvärlden. Därför är det viktigt att du lär dig att bli mediekritisk så att du kan "se igenom" reklam och olika budskap. I det här arbetsområdet kommer du att få möjlighet att tänka både kritiskt granskande och kreativt kring reklam och media.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • vad reklam är
 • att förstå och tolka reklam och information, förstå vad den "vill" och vem som ligger bakom olika budskap
 • hur du påverkas av reklam
 • att granska reklam och ha ett ifrågasättande och källkritiskt förhållningssätt
  Är reklamen trovärdig? Vilka "knep" används för att påverka oss?
 • viktiga begrepp kring massmedia och reklam (media, massmedia, avsändare, budskap, konsument, målgrupp, produkt, tjänst, källa, källkritisk, kommersiellt)

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att titta på olika typer av reklambilder och diskutera utifrån dem. Vad vill de säga? Könsroller, hur används de?

Du kommer sedan att få göra en egen reklambild som ska locka mig till att vilja hjälpa till med de globala målen.


 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- delta i diskussioner
- tolka och förstå reklam och information
- källkritiskt granska reklam och information
- använda förstå begrepp inom reklam och media
- göra en reklamkampanj

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6