Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GLASÖGONBÅGAR

Skapad 2018-09-27 20:22 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 5 Teknik
Glasögon - vilken fantastisk upptäckt!

Innehåll

 

I arbetsområdet Glasögonbågar ska du få möjlighet att utveckla:

- kunskaper om hur gångjärnet används och fungerar i några tekniska lösningar 

- kunskaper om hur glasögonbågar är uppbyggda och vilka material de är gjorda av

- din förmåga att utarbeta en idéskiss till glasögonbåge för en specifik målgrupp 

- din förmåga att utforma en modell av glasögonbågen utifrån idéskissen du gjort

- din förmåga att använda tekniska begrepp 

- kunskaper om hur glasögon har förändrats över tid och vilken betydelse glasögon har för människan

 

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer på vilket sätt du:

- kan visa och beskriva hur gångjärnet används och fungerar i några tekniska läsningar

- kan visa och beskriva hur glasögonbågar är uppbyggda och vilka material de kan vara gjorda av

- kan berätta om glasögonens historia och dess betydelse för människan

- gör en idéskiss av ett par glasögon som kan underlätta tillvaron för en av dig vald målgrupp

- kan följa din idéskiss och utforma en modell av glasögonen

- kan förklara vad du gör (beskriva arbetsprocessen) och använda tekniska begrepp

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- titta på filmer

- läsa faktatexter

- undersöka gångjärn och var gångjärn finns någonstans

- undersöka glasögonbågar

- diskutera skissteknik, hur gör man en tydlig skiss?

- arbeta praktiskt med utformandet av ett par glasögon

- dokumentera arbetet i en presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: