Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering NNÖ, Grodan, Ljud

Skapad 2018-09-28 10:23 i Sjöhagens förskola Norrtälje
Förskola
Barnen på Grodan visar ett stort intresse för att testa sina röster, få fram olika ljud, sjunga sånger och kommunicera med språk. Utifrån det tänker vi jobba med ljud på olika sätt och utforska tillsammans med barnen.

Innehåll

 

 

Vi programmerar Bee-Bot och låter som de djuren / saker den hamnar vid

Vi tillbringar mycket tid ute i naturen där vi lyssnar på olika ljud som fåglar, vinden som blåser, träd som vajjar, löv som prasslar, flygplan och bilar.  

 

 

 

 

 

Vi använder talande plattor och spelar in och lyssnar på våra röster.

Vi låter med olika redskap.Vi har sångsamling.Projektinriktat arbetssätt innebär att vi under en period arbetar med ett bestämt innehåll. Vi väljer projekt utifrån barnens funderingar, hypoteser, teorier och intressen. För oss är det viktigt att barnen får känna att deras tankar och teorier tas på allvar och det som de uttrycker är viktigt och intressant. Tillsammans med barnen söker vi svar på deras frågor. Det är utforskandet i sig som är viktiga, inte enbart svaret. Projekten kan därför inte planeras detaljerat utan det handlar snarare om att planera hur vi startar upp och vilka metoder vi använder för att veta hur vi ska gå vidare. Projekten kan genomföras med hela barngrupper eller en mindre grupp barn, de kan pågå i några veckor eller flera år.

Vad ska projektet innehålla?

Vem ska lära sig?

Barn och pedagoger i samspel.


Vilka ska delta?

Alla barn på avdelningen Grodan deltar.


Vilka erfarenheter har deltagarna med sig sedan innan?

Barnen testar sina röster, överröstar varandra, skriker, sjunger tillsammans.

 

Vad ser vi för lärande hos barnen?

Genom sångsamlingar har barnen lärt sig sånger och tillhörande tecken såsom turtagning. De har blivit mera medvetna om alla ljud som finns ute i naturen och att olika föremål låter på olika sätt. Barnen har fått större tillit till sin egen förmåga genom att skapa sina egna instrument som går att spela på. De har utvecklats mycket i sin kommunikation eftersom de har jobbat så mycket med språk, ljud, böcker och tecken.

 

Vilka intressen ligger till grund för val av projekt?

Barnen visar ett stort intresse för att framkalla ljud på olika sätt. Med sina röster och sin kropp och med olika material. Barnen lyssnar mycket efter ljud utomhus på gården och i skogen.

 
 

Varför?

Vad har vi för syfte?

 Att utifrån barnens intressen genomföra aktiviteter som innehåller mål från läroplanen och från levande verksamhetsplanen.


Vilka mål i vår utbildningsplan ligger till grund för projektplaneringen?

Verksamhetsmål:

Normer och värden:

Under året genomför vi aktiviteter som leder till kunskap och insikt kring olika livssituationer och kulturer.

 

 

Språk och kommunikation

Under året ska alla barns språkdomäner vara kartlagda, alla barn ska få inblick i de olika språk som finns på förskolan.

.

Vi läser böcker tillsammans med barnen varje dag. Ofta läser barnen också själva eller för varandra. Pino, olika språk.

 

Matematik

Under året ska vi genomföra planerade aktiviteter som handlar om att prova matematiska resonemang och lösningar.

Vattenlek

Naturvetenskap och teknik

Under året ska vi genomföra planerade aktiviteter som handlar om kemiska processer och fysikaliska fenomen

Barnen har fått skapa egna Maracas och egna gitarrer

 

Lek och lustfyllt lärande

Under året ska vi utveckla barnens digitala kompetens, alla barn ska få prova på en kreativ utmaning.

Alla barn har fått prova på appen Bouncy Balls! Sound salad. 

 

Miljö och material

Vi ska köpa in och läsa böcker som utmanar de rådande normen. 

 

Hur?

Hur startar vi upp projektet?

Vi har regelbundna sång-och språksamlingar. Vi skapar och spelar in ljud. Vi lyssnar efter ljud i skogen och på vår gård.


Hur ska lärandet ske?

 På ett lustfyllt sätt. Pedagogerna planerar aktiviteter utifrån våra mål som anpassas efter barnen.


Hur fångar vi upp intressen som leder oss vidare?

Genom reflektion och dokumentation.

 

Koppling till teorier?

Vilka teorier ligger till grund för de arbetssätt vi har valt?

Vygotskij¨:  Den proximala utvecklingszonen

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: