👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi/Fysik, vatten åk 5

Skapad 2018-09-28 10:33 i Hällingsjö skola Härryda
Vatten inom området kemi.
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi Fysik

Du kommer att få lära dig om vattnets olika egenskaper och former. Bland annat genom att arbeta i lärobok, se filmer, ha genomgångar och experimentera.

Innehåll

Elevdel

Du ska få lära dig om vattnets olika egenskaper och former. 

 

Konkreta mål

 

Du ska kunna:

• Rita och förklara vattnets kretslopp.

• Kunna beskriva vad ytspänning är.

• Genomföra experiment på ett säkert sätt.

• Känna till vattens smältpunkt och kokpunkt.

• Kunna förstå och förklara viktiga ord och begrepp: 

 saltvatten, sötvatten, vattnets kretslopp, fast, flytande, gas, kondensera, avdunstar, smälter, stelnar, ytspänning, ånga, smältpunkt, kokpunkt.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån följande:

 

- delaktighet i samtal och resonemang. 

- dina "laborationsrapporter".

 

 

Undervisning

Du ska nå målen genom att:

- läsa/lyssna, gemensamt och enskilt i lärobok.

- göra undersökningar och experiment som du dokumenterar.

- titta på filmer.

- lyssna och ta del av kompisarnas kunskap och erfarenheter.

 

Lgr 11

 

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Kunskapskrav

 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten.

   

 

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Bi Ke
Vatten

Behöver öva mer
Nivå
Över nivå
Rita och förklara vattnets kretslopp
Kunna beskriva vad ytspänning är.
Genomföra experiment på ett säkert sätt.
Känna till vattens smältpunkt och kokpunkt.
.
Kunna förstå och förklara viktiga ord och begrepp: saltvatten, sötvatten, vattnets kretslopp, fast, flytande, gas, kondensera, avdunstar, smälter, stelnar, ytspänning, ånga, smältpunkt, kokpunkt.
Känna till olika kemiska beteckningar.