👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem Bojen "Vi känsla"- Trygghet och studiero

Skapad 2018-09-28 11:02 i Simrislundsskolan Simrishamn
Grundskola F
Vi skapar tillsammans en Vi-känsla på Bojen där alla barn känner trygghet och tillhörighet i gruppen. Vi ska ha kul tillsammans alla!

Innehåll

Mål:

Vi ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Vi ska även skapa en miljö där det är lugnt och bjuder in till att utveckla sin identititet och samspelet med andra.

 
Så här jobbar vi
 
Gemensamma samlingar med ettor och treor. Vi är tydliga med allas lika värden och ser till att alla barn får höras och synas i gruppen.

 

Vi har gemensamma lekar där vi tränar på namn och sociala relationer.

 

Gemensamma utedagar.

 

Vi skapar en miljö där barnen får möjlighet att vara delaktiga och påverka, t ex fritidsråd.

 

 

Pedagogerna visar på delaktighet och har kul tillsammans med barnen. Är också öppna för barnens egna ideér på aktiviteter.

 

Vara tydlig med allas lika värden och se till att alla barn får höras och synas i gruppen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
    Gr lgr11
  • Centralt innehåll
  • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
    Gr lgr11  -