👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng 8B Planering v40-47

Skapad 2018-09-28 11:13 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 8 Engelska
Thank you for the music

Innehåll

Syfte/förmågor att utgå ifrån

 • Träna läsförståelse
 • Träna hörförståelse
 • Träna grammatik
 • Träna att skriva på engelska
 • Träna att prata engelska
 • Lära sig nya ord

 

Centralt innehåll

Bedömning

 • Under lektionen har du möjlighet att visa hur du jobbar och vad du lär dig.
 • På läxförhör och prov redovisar du att du nu kan de ord och begrepp, samt grammatik vi jobbat med.

Tidsperiod v 40-47

Så här kommer vi att arbeta:

 

V 40

 

Mån:              Introduktion kap. 3

 

                      Läs, översätt och diskutera text 3A

 

                      Hörövning

 

 

 

Fre:                Övn 4-6 s.20-21 ÖB

 

                      Korsord

 

 

 

V41

 

Mån:              Läsförståelsetest

 

                      Skrivuppgift

 

                     

 

Fre:                Hörövning

 

Genomgång text + glosor text 3B - Läxa till fre v 42 Glosorna finns länkade på    

 

                                                             Classroom                              

 

                      Övn 9-10 s 23-24 ÖB

 

                      Arbeta med orden, korsord/glosor.eu

 

                                                                                  

 

V42

 

Mån:              Grammatik – ingform

 

 

 

Fre:                Läxförhör glosor 3A

 

                      Arbeta med text – The rest is silence s.78-79 TB

 

 

 

V43

 

Mån:              Hörförståelsetest

 

                      Jobba klart, repetition

 

 

 

Fre:                Arbete med text ”Live Aid” – Läxa till fre v 45 Glosorna finns länkade på    

 

                                                    Classroom       

 

 

 

V 44               LOV

 

 

 

V 45

 

Mån:              Arbete om ABBA

 

 

 

Fre:                Läxförhör glosor ”Live Aid”

 

                      Arbete om ABBA

 

 

 

V 46

 

Mån:              Arbete om ABBA                                       Att kunna till provet v 47:

 

                                                                                       - grammatiken, -ingform

 

Fre:                Arbete om ABBA                                       - orden övn 4 s.21 i ÖB

 

                                                                                       - orden övn 9 s.23 i ÖB

 

V 47

 

Mån:              Repetition

 

                      Göra klart

 

 

 

Fre:                Prov kap 3

 

           

                     

                     

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
Muntlig framställning
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Skriftlig framställning
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Strategier för förbättrad interaktion
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.