👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal Kap 1 Matte Direkt Borgen 5A

Skapad 2018-09-28 13:18 i Centralskolan Tierp
Planeringen utgår från att vi kommer arbeta med boken Matte direkt borgen 5A. Den här planeringen kommer vi följa samtidigt som vi arbetar med kapitel 1.
Grundskola 5 Matematik
Första kapitlet i matteboken handlar om stora tal. Det betyder alltså att eleverna kommer träna på att: * läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000000 * ordna tal efter storlek * räkna med de fyra räknesätten inom talområdet * använda metoderna " rita en bild" eller " prova dig fram" * avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet

Innehåll

Arbetssätt

 

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar om tal.

Vi arbetar i matematikboken, läxboken samt använder bingel på dator. 

Vi kommer att göra praktiska övningar som t.ex. lekar och spel. 

Vi kommer också prata om olika strategier för att lösa tal.

Bedömning

Elevens förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Elevens delaktighet, reflektioner och förståelse vid genomgångar.

Elevens förmåga att redovisa sina matematiska beräkningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matte Direkt Borgen 5A Taluppfattning

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

På väg att nå målet
Når målet
Når målet med god marginal
- läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000000
-ordna tal efter storlek
-räkna med de fyra räknesätten inom talområdet
använda metoderna "rita en bild" eller " prova dig fram"