Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 7 - Ellära (Fysik&Teknik) Vecka 40-45 HT-19

Skapad 2018-09-28 13:18 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Teknik Fysik
Vi kommer att arbeta med Fysik: elektricitet och ellära. Vi kommer lära oss om vad elektricitet är och hur vi använder det. Det blir läxa tre dagar! Har vi tid kommer vi också jobba med Teknik en dag (Torsdagen) Planen kan bli justerad från dag till dag men innehållet kommer vara det samma.

Innehåll

Andra perioden i NO Åk 7– Ekens skola HT-19 

Ellära (Fysik) och grundläggande Teknik 

 

Måndag: 

LAB: Hur kan man få en lampa att lysa? Vi gör enkla kopplingar, samt diskuterar vad ström och spänning är. Vi jobbar med kopplingsscheman och testar bl a seriekoppling och parallellkoppling. 

Fysikboken sid 48 - 51 och 56 – 59. LÄXA: Kolla hemma alla saker ni har som drivs av ström (både av batterier och de som har elsladd). Kolla också hur många av dessa saker som fanns när dina föräldrar var 13 år.

 

Tisdag: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_sv.html

Vi mäter ström och spänning i en krets och diskuterar vad begreppen betyder.

LAB: Resistans. Vilka material leder ström bra? Vilka leder dåligt?

LAB: Vi testar olika ledningstrådar. Vad påverkar ledningsförmågan?

Genomgång: Vad används el till i hemmet?  

Vi studerar begreppet kortslutning och ser vad det kan orsaka för skador.

Sid 52 – 55 och 61 – 62. Kolla säkringsskåpet hemma (proppskåpet). Rita av i boken, men rör inte. Eller så tar du en bild. 

 

Onsdag: 

Vi jobbar klart med elsäkerhet; Elsäkerhet, säkringar, skyddsjordningSid 64 - 67. 

Statisk elektricitet. LAB. Vi testar/kollar stötar. Diskuterar elektrisk laddning, åska, åskledare. Vi jobbar med frågor på sid 47. Sid 42 – 46. 

 

 

Torsdag: 

Vi går igenom det vi inte hunnit med.

Finns det tid jobbar vi med teknik -äggtransportören! Ta med ipaden och ett glatt humör!

 

Fredag: 

Vi repeterar, tex genom att kolla frågorna på sid 47, 53, 60, 63, 68 

Frågor sid 47: 1 - 10

sid 53: 1 - 7, 10, 11

sid 60: 1, 2, 4, 5, 7, 8

sid 63: 1, 2, 4, 8, 9, 10

sid 68: 1 - 7

Vi labbar lite och går igenom allt vi har gjort. Sista lektionen har vi prov på veckans innehåll. 

 

Begrepp vi har arbetat med: 

Ström, spänning, motstånd (resistans), elektrisk laddning, elektron, statisk elektricitet, elektrisk krets, ledare, isolator, kopplingsschema, seriekoppling, parallellkoppling, resistor, kortslutning, säkring, skyddsjordning, överbelastning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Konstruktionsuppgift - Äggtransportören

Matriser

Fy Tk
Fysik - Ellära Åk 7

E
C
A
Beskriva och Förklara
Eleven använder Fysikens begrepp och modeller för att förklara fysikaliska fenomen.
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Eleven resonerar om elektricitet i vardagslivet, och kan då visa på fysikaliska samband.
Enkla och till viss del underbyggda resonemang
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Genomföra undersökningar, laborationer och fältstudier
**Du planerar en undersökning:** genom att bidra med att formulera enkla planeringar
som med lite hjälp av läraren går att genomföra
självständigt, så du kan arbeta systematiskt utifrån din planering
**Du:** drar enkla slutsatser samt bidrar med förslag på förbättringar och/eller anger felkällor.
jämför resultat och drar utvecklade slutsatser samt ger förslag på förbättringar och/eller anger felkällor.
jämför resultat och drar välutvecklade slutsatser samt ger förslag på förbättringar och/eller anger felkällor samt nya tänkbara frågeställningar.
**Du dokumenterar:** i form av enkla rapporter med bilder, tabeller och diagram.
i form av utvecklade rapporter med bilder, tabeller och diagram.
i form av välutvecklade rapporter med bilder, tabeller och diagram.

Fy Tk
Teknik - Äggtransportören

E
C
A
Konstruktionsarbete
Hur väl fungerar konstruktionen? Hur effektiv och ändamålsenlig var konstruktionen?
Undersöker och prövar, gör enkla modeller
Prövar och omprövar, gör utvecklade modeller
Prövar och omprövar systematiskt, gör välutvecklade och genomarbetade modeller
Dokumenterar
- skisser. - ritningar. - rapporter. - modeller.
Enkel dokumentation, avsikterna är delvis synliga
Utvecklad dokumentation, avsikterna är relativt väl synliga
Välutvecklad dokumentation, avsikterna är väl synliga
Miljöaspekten
Hur mycket behöver kasseras efter arbetet och hur mycket kan återvinnas?
Eleverna tar i viss mån hänsyn till miljön i val av material.
Eleven tar hänsyn till miljön i val av material.
Eleven har redan i sin planering och i arbetet gjort kloka miljöval
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: