Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd år 4-5 Träskål

Skapad 2018-09-28 13:31 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 4 – 5 Slöjd
Träskål

Innehåll

 

Planerad undervisning

 

Ämnen: Träslöjd

 

Årskurs 4-5

 

Tidsperiod: 4-6 veckor

 

Ansvarig pedagog: Anders Hübenette

 

 

 

 

 

Arbetsområde:

 

 

 

       Ämnesspecifika förmågor i ämnet:

 

 

 

·         Formge och framställa en träskål, med hjälp av lämpliga verktyg.

 

 

 

·         Analysera och värdera arbetsprocessen och resultatet med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

 

 

 

 

   Övergripande mål och riktlinjer

 

 

 

        Övergripande perspektiv:

 

Det estetiska perspektivet för att ge förutsättningar och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.

 

.

 

·         Värdegrunds- eller övriga kompetenser som finns med i planeringen:

 

Diskussioner om ett demokratiskt förhållningssätt. Med andra ord, respektera den enskilda individen oavsett, hudfärg, religiös tillhörighet, kön, etc. Aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper.

 

 

 

        Övriga mål som vi arbetar med i projektet:

 

Skapa utrymme och förutsättningar för ett lärande där olika kunskaper är delar som krävs för att nå fram till den färdiga produkten.

 

Att alla bidrar till en lugn och harmonisk arbetsmiljö för att på så vis lägga en bra grund för lika förutsättningar för alla.

 

Hjälpa varandra vid behov.

 

 

 

·        Hur delaktighet/inkluderande arbetssätt syns i arbetet:

 

       Eleven tolkar och beskriver sin egen utveckling och via kamratrespons ges möjlighet att bedöma och diskutera sina kamraters före mål och sin egen arbetsprocess.

 

      

         Jag ska kunna:

 

          (Lärandemål)

 

 • Formge min skål utifrån egna idéer.

 

 

 

 • Hantera de verktyg som krävs för uppgiften.

 

 

 

 • Fatta beslut om vilka verktyg som ska användas till de olika momenten.

 

 

 

 • Lösa problem som uppstår kring arbetet med min skål

 

 

 

 • Bedöma och utvärdera mitt arbete

 

 

 

Tolka materialets egenskaper alltså förstå hur jag ska arbeta med materialet med hjälp av skärande verktyg, skölpjärn, eventuella stämjärn, sickelstål etc.

 

 

 

 

 

            Jag kommer att göra en bedömning av din förmåga att:

 

 

 

(Formativ bedömning)

 

 

 

 • hantera verktyg

   

 • lösa problem som uppstår

   

 • läsa och följa arbetsbeskrivning (om sådan finns)

   

 • tolka materialets egenskaper, alltså, vad krävs för att du ska kunna forma din skål som du tänkt dig?

 

 

 

 

 

(Summativ bedömning)

 

 

 

 • redovisa ditt arbete då det är klart genom att göra en skattning av din arbetsprocess

 

 

 

 

 

 

 

          Hur kan vi arbeta för att komma dit?

 

          (Planering)

 

 • Lektionen inleds med en muntlig genomgång samt diskussion kring arbetsbeskrivningen (om sådan finns) och Lpp.

 

 

 

 • Därefter gör jag korta repetitioner, (delmoment lektion efter lektion).

 

 

 

 • Titta o begrunda färdiga träskålars design, (hur dessa ser ut).

 

 

 

 • Efter varje lektion, utvärdera o tolka, hur har det gått, vilka problem har jag haft, har det lösts om inte hur ska jag ta mig vidare?

 

 

 

 • Ta hjälp av kamrater via diskussioner, ”hur har du löst detta?”

 

 

 

 • Våga pröva, ompröva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: