Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massagesånggrupp

Skapad 2018-09-28 14:06 i Årsta grundsärskola Uppsala
Grundsärskola F – 9 Kommunikation Verklighetsuppfattning Motorik
En samling på airexmattor på golvet. Vi sjunger kroppsånger, där vi både rör på olika kroppsdelar och pekar ut dem. Vi avslutar med massagesaga och avslappning.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

 

 • Eleverna ska få använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang.
 • Eleverna ska ges möjlighet att se sambandet mellan rörelse, hälsa och livsstil
 • Eleverna ska få samspela med andra, både elever och personal
 • Eleverna ska få ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet
 • Eleverna ska få välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser
 • Eleverna ska utveckla och använda kunskaper om människa och natur
 • Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att samspela med andra, både elever och personal

 

2. Undervisningens innehåll

 • Eleverna sitter i ring på airexmatta på golvet tillsammans med en vuxen.
 • Vi börjar med sången "Uti blåa klassen" där varje elev och personal omnämns och presenteras
 • Vi sjunger och arbetar först med ben och fot: "Jag lyfter benet upp mot taket", "Sko, sko liten häst", "Tåramsa"
 • Därefter sjunger och arbetar vi med armarna: "Jag lyfter armarna upp mot taket", "Jag rör vid dina händer","Tumme möter tumme" 
 • Vi sätter oss upp, eleven framför den vuxne och sjunger: "Gunga åt öster", "Här sitter vi och ror"
 • Eleverna lägger sig på mage på kilkudde. Vi gör "Bulleribock" upp till fem på elevernas rygg
 • Ledaren läser en "massagesaga"
 • Eleverna får lägga sig ner i avslappnad och bekväm ställning och vi lyssnar på avslappningsmusik en stund.     
 •  

 

3. Bedömning

 • Jag kommer att bedöma hur eleverna använder sin fin- och grovmotorik.
 • Jag kommer att titta på elevernas balans och kroppskontroll.
 • Jag kommer att bedöma om eleverna initierar och avslutar kommunikation och tolkar andras avsikter genom att samspela i kommunikationen
 • Jag kommer att bedöma om eleverna reagerar igenkännande på språket i tal, sångerna och ljudlekarna
 • Jag kommer att titta på om eleverna identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt 
 • Jag kommer att bedöma om eleverna kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar som vi sjunger om

 

4. Övrigt tex: Länkar, bilder osv

5. Koppla grön matris

6. Klistra även in syfte, centralt innehåll och kunskapskrav från läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbibliotek eller med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.
  KOM  4-6
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  4-6
 • Grundläggande motoriska rörelser, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-3
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras samansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  4-6
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn.
  VEU  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-3
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktioner.
  VEU  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
  MOT   9
 • Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  VEU   9

Matriser

MOT VEU KOM
Kunskapskrav verklighetsuppfattning åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Människan
Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Ramsräkning
Eleven kan delta i ramsräkning.
Vardagsföremål

MOT VEU KOM
Kunskapskrav motorik åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Olika aktiviteter
Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
Balans & kroppskontroll
Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
Rörelseaktiviteter
Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

MOT VEU KOM
Kunskapskrav kommunikation åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Kommunikation
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Tolka
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Tolka
Tolka
Språket
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: