Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i förskoleklass B

Skapad 2018-09-28 14:21 i Vaksalaskolan Uppsala
Grundskola F Svenska
I förskoleklass får du på ett lekfullt och inspirerande sätt utveckla din förmåga att använda det svenska språket i olika sammanhang, både muntligt och i skrift. Arbetsmaterialet i Svenska är lyckostjärnan. Vi arbetar även med Bornholmsmodellen som utvecklar din fonologiska medvetenhet. Under året i förskoleklass får du möjlighet att fortsätta att utveckla din språkliga medvetenhet och förberedas inför läs-och skrivinlärningen i årskurs 1. Du kommer att ges möjligheten att öva på olika språkljud och bekanta dig med fler bokstäver och ord.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Undervisningen ska ta tillvara på elevernas nyfikenhet. Samt att ge dem en möjlighet att utveckla sitt intresse för- och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk. Genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna samt skriva och samtala om skönlitterära texter. Samt andra typer av texter och händelser.  

 

 Du kommer få utveckla din förmåga att:      

 

 • lyssna, prata, kommunicera och berätta i olika sammanhang.
 • samtala och reflektera över texter, berättelser och händelser.
 • skriva bokstäver och ord vid olika sammanhang.
 • förstå att ord är uppbyggda av olika språkljud.
 • känna till att bokstäverna har ett namn och ett ljud.
 • läsa och skriva ditt namn, bokstäver och ord.
 • återberätta genom tal och bild.

 

Utvärdering - vad och hur

Vi pratar och diskuterar tillsammans vad det är vi ska träna på under våra arbetspass. Eleverna är med och bestämmer hur de vill träna på de olika momenten. Utvärdering sker genom samtal och reflektion kring de praktiska övningarna och uppgifterna i språkleken. Vi tittar och lyssnar på samtal och kommunikation mellan eleverna. Vi tittar tillbaka på elevernas arbeten som de tidigare gjort samt gör en uppföljning av språkutvecklingen för att se elevernas progression.

 

Undervisning och arbetsformer

 

 Du kommer få möjlighet att träna dina förmågor genom att:

 

 • lyssna efter första och sista språkljudet i ord
 • markera och räkna språkljud.
 • ta bort och lägga till språkljud i ett ord.
 • forma bokstäver och ord 
 • lyssna till högläsning av olika texter och berättelser.
 • öva på att återberätta
 • skriva egna berättelser för hand.
 • spökskriva/ lekskriva, skriva ord, meningar för hand.
 • samtala kring olika texter och ord.
 • framföra egna åsikter, lyssna och reflektera i par och i grupp.
 • arbeta med veckans bokstav.
 • delta i språksamlingar med material av, Bornholmsmodellen,
 • arbeta med arbetsmaterialet till Lyckostjärnan, samt praktiskt bokstavsmaterial.
 • se på bokstavslandet.
 • sjunga bokstavssånger.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 
 

 

Stäng

 

 

 

Hjälp för denna sida

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: