Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets början

Skapad 2018-09-28 14:44 i Flogstaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Bild Svenska
Du kommer att få lära dig om hur livet på jorden har förändrats och utvecklats från istid till järnålder. Livet i havet, kräldjur, dinosaurier och hur människan befolkade vår del av världen. Hur kan det ha varit att leva som barn på forntiden i jämförelse med nu?

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Du ska lära dig om:

 • Hur livet startade på jorden.
 • Människans uppkomst.
 • Tidslinjer och begreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Tidsbegreppen: istid, stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hur man idag kan se spår från istiden i naturen.
 • Gudar i nordisk mytologi.

2. Undervisningens innehåll 

Du kommer att lära dig genom:

 • Föreläsningar och samtal utifrån text, bild och film.
 • Läsa och skriva faktatexter om livets början.
 • Söka fakta från digitala och analoga källor.
 • Gå ut och undersöka rester i närområdet.
 • Studiebesök.
 • Skapande i olika material.
 • Digitalt skapande.

3. Bedömningsuppgifter

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

 • Muntlig redovisning.
 • Skriftliga uppgifter.
 • Digital presentation.
 • Bildskapande.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  SvA  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: