👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna - Språk

Skapad 2018-09-28 14:58 i Linfröets förskola Hudiksvall
Förskola
Babba är en pratsam figur som gillar att läsa sagor och diskutera saker. Babba är modig, tar gärna täten och gillar att arrangera aktiviteter där alla kan vara med.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:

Babblarna - Språk

Tidsperiod: Oktober-november 2018

Förskolans namn: Linfröets förskola

Grupp:  Igelkotten

Barnens ålder: 1-3 år

År och datum: 2018-10-0

 

Vilket innehåll ska behandlas?  

Språk - med fokus på kommunikation mellan barnen och språket i samspelet.

Vilka målområden i läroplanen berörs?  

Utveckling och lärande - förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp, samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?  

Vi vill hjälpa barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, berätta och ställa frågor samt uttrycka sina tankar och känslor. 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Använder babblaren Babba i samtal/aktiviteter med barnen.

Läser böcker för barnen (t ex Max-böckerna) och reflekterar över det som händer för att barnen ska få en förståelse för vad som händer och hur man kan kommunicera med varandra i olika situationer och hitta olika sätt att lösa konflikter.

Vi delar barnen i mindre grupper där vi på olika sätt arbetar med språket utifrån barnens utvecklingsnivå.

Vara närvarandra pedagoger som utmanar barnens tänkande, ställer öppna frågor och uppmuntrar dem att berätta mera och uttrycka sina känslor med ord. Med de yngre barnen fokuserar vi på att träna på ljud med grund i Babblarna (t ex Ba-ba, Da-da) samt sätter ord på det barnen ser och upplever i vardagen. 

Använder sånger, ramsor och böcker.

Praxis-alfabetet för de äldre.

Sätter upp laminerad bok på väggen där barnen kan reflektera kring det som händer i boken. Använder oss av känslokort, glad och ledsen, som vi använder för att konkret visa de känslor som uppstår i olika situationer. 

Vi observerar och dokumenterar kontinuerligt för att utifrån barnens intresse och utveckla arbetet.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

Dokumentation i hallen samt på Unikum där nyfikenhetsfrågan och våra "3:or" synliggörs.
Utvärderas i reflektion av pedagoger och kontinuerligt tillsammans med barnen. 

Planeringen upprättad av:

Anna, Susanne och Jossan

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016