👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk - Del av projekt valet 2018

Skapad 2018-09-28 15:02 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 8 Svenska som andraspråk
Svenska – Del av projekt Valet 2018 Hösten 2018 genomförs valet i Sverige. Detta ska vi arbeta med ämnesövergripande i ämnena Svenska, Engelska, Samhällsvetenskap och Bild. Inom svenskämnet ska vi arbeta med hur språk bör anpassas för olika situationer, källkritik samt att analysera olika texter. Detta kopplar vi till det pågående valet.

Innehåll

Under projektets gång ska vi arbeta med:

Språk och hur detta kan användas i olika situationer. Detta gör vi genom att arbeta med formellt och informellt språk samt etik och moral bakom språk. Detta avslutas med en examinerande uppgift där ni ska skriva en argumenterande text där eleverna ska argumentera om formellt och informellt språk samt förklara ad dessa är och hur de används.

Källkritik. Vi kommer att arbeta utifrån en checklista när vi arbetar med källkritik. Vi kommer dels diskutera vad källkritik är samt i vilka situationer det är viktigt att vara källkritisk. Detta gör vi genom att dels diskutera fejknyheter samt artiklar som handlar om det stundande valet. Detta kommer att examineras genom en uppgift där eleverna ska analysera olika artiklar och hemsidor genom att använda sig av begrepp kopplade till checklistan. Dessa artiklar och hemsidor är kopplade till valet.

Digitala texter. Eleverna ska analysera olika digitala texter med länkar och integrationsfunktioner. I analysen ska eleverna studera budskap, avsändare, syfte och sammanhang och diskutera dessa utifrån den samhälliga och historiska kontext texterna är skrivna inom. Detta gör vi genom att genomföra en uppgift där eleverna utifrån några begrepp får analysera dessa utifrån begreppen. Dessa texter är kopplade till valet. Eleverna examineras i detta genom samma examination som när de examineras i källkritik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9
 • Texter i komplexa digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  C 9
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  A 9