👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och evolution

Skapad 2018-09-28 15:25 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 9 Biologi
Kursen inleds med klassisk genetik i och med Gregor Mendels beskrivningar av anlag och hur dessa fördelar sig hos avkommor. Vi berör DNA och kromosomer, och hur kroppens celler hanterar arvsmassa vid t.ex. celldelning. När grunden är satt har vi verktygen att ta oss an utvecklingsläran och det naturliga urvalet. Selektion, naturligt urval och artbildning kommer att ligga i fokus för denna del.

Innehåll

Genetik

Syfte och upplägg

Syftet med det här arbetsområdet är att lära sig vad genetik innebär och hur genetiken kan användas. Genom att läsa och bearbeta text om gener, kromosomer och DNA får ni en grund till att förstå vad genetik är. Kunskapen kommer ni sedan att använda i olika aktiviteter. Aktiviteterna handlar bland annat om korsningsscheman och om att få se sitt eget DNA.

Ni kommer även att diskutera hur kunskap om DNA kan användas och huruvida det är rätt att lagra information om DNA.

Centralt innehåll

Kropp och hälsa​

·        Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Biologins metoder och arbetssätt

·        Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

·        Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

·        Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Kunskapskrav

 

Genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

        Resonera om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och då visa på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

                                                                                                              

Evolution

Syfte och upplägg

Syftet med det här arbetsområdet är att förstå mekanismerna bakom evolutionsteorin och naturligt urval. Genom att studera och jämföra olika teorier får ni förståelse för det systematiska arbetssättet som leder fram till en teori. Ni kommer också att själva få testa naturligt urval utifrån olika sorters spikar. De ska diskutera vilken spik som passar bäst i förhållande till miljön och på så vis resonera kring naturligt urval i naturen.

Ni kommer även att läsa och bearbeta texter om Darwins evolutionsteori och om naturligt urval. Till dessa texter finns det även videoklipp att titta på.

Centralt innehåll

​Kropp och hälsa​

·        Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. ​

Biologin och världsbilden

·        Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Biologins metoder och arbetssätt

·        Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.​                   

 

Kunskapskrav

 

Ha kunskaper om biologiska sammanhang och visa det genom att använda biologins begrepp, modeller och teorier.

Resonera om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och då visa på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.