Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets väg

Skapad 2018-09-29 12:25 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Arbetsområdet "Vattnets väg" innehåller 4 delar vilka är: vattnets kretslopp, reningsverk, vattenverk samt tips och råd på om hur man kan göra hemma. Varje del innehåller frågor som ska besvaras samt punkter vad man ska ha lärt sig efter avslutad del.
Grundskola 4 – 6 Geografi Kemi Biologi
Kan vatten någonsin ta slut? Vart kommer vårt dricksvatten ifrån? Vad är ytvatten? Vad är grundvatten? Vad är skillnaden mellan vattenverk och reningsverk? Dessa frågor och många fler om vatten, en av jordens största naturresurser, ska du kunna besvara på efter avslutad arbetsområde.

Innehåll

Vattnets väg

Vattnets väg är ett arbetsområde som innehåller 4 delar: vattnets kretslopp, reningsverk, vattenverk samt tips och råd på hur du kan göra hemma för ett hållbart livsstil. Varje del innehåller frågor som ska besvaras under arbetets gång samt punkter på vad du ska ha lärt dig efter avslutad del. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Bi Ke Ge
Vattnets väg

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Kemikalier och dess påverkan på miljö och samhälle
Kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel.
Du har goda kunskaper och visar det genom att ge exempel och motiverar.
Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att ge exempel och kan förklara samt motiverar orsak och verkan.
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel.
Du har goda kunskaper och visar det genom att ge exempel och motiverar.
Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att ge exempel och kan förklara samt motiverar orsak och verkan.
Biologiska sammanhang och begrepp i naturen, vattnets kretslopp
Hur vattnets kretslopp fungerar, från att solen värmer och vattnet avdunstar. Fuktigheten bildar moln som sedan förtätas och ger nederbörd. Avslutningsvis rinner nederbörden ner i sjöar och vattendrag, ytvatten, eller tränger sig igenom marken till grundvatten.
Du har grundläggande kunskaper och visar hur vattnets kretslopp fungerar genom att ge exempel och beskriver detta med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper och visar hur vattnets kretslopp fungerar genom att förklara och visar på enkla samband med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper och visar hur vattnets kretslopp fungerar genom att beskriva och förklara samt visar på samband med god användning av biologins begrepp.
Biologiska sammanhang och begrepp i naturen och i samhället, det mänskliga kretsloppet
Hur det mänskliga kretsloppet fungerar, vattnets andra kretslopp: det är hur vatten hanteras i vattenverk, vattentorn och reningsverk samt hur det samverkar med varandra i våra hem innan det ansluter sig till det naturliga kretsloppet.
Du har grundläggande kunskaper och visar hur det mänskliga kretsloppet fungerar genom att ge exempel och beskriver detta med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper och visar hur det mänskliga kretsloppet fungerar genom att förklara och visar på enkla samband med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper och visar hur det mänskliga kretsloppet fungerar genom att beskriva och förklara och visar på samband med god användning av biologins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: