👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV åk 5 ”Ordet är ditt!” Ht-18

Skapad 2018-09-29 13:46 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under det här arbetsområdet kommer vi att undersöka hur argumenterande texter är uppbyggda och träna oss på att skriva egna insändare.

Innehåll

 

Argumenterande text

Beskrivning av arbetsområdet

Vi har under en lång tid fokuserat mycket på demokrati och politik. Under den här perioden har vi tagit del av många olika politikers argument om varför vi ska rösta på just dem och deras förslag. Vi har även pratat mycket om hur viktigt det är att göra sin röst hörd och vara med och påverka hur vår framtid ska se ut. Utifrån detta kommer vårt nästa arbetsområde att handla om argumentation och argumenterande texter. 

 

Vad ska jag som elev utveckla? 

Under det här arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

- Förstå strukturen för argumenterande texter (hur insändare är uppbyggda).

- Läsa och hitta åsikter och argument i argumenterande texter.

- Känna till och använda dig av språkliga knep som ofta används vid argumentation.

- Skriva egna texter som följer strukturen för argumenterande texter där du:

 1. Skriver en tydlig rubrik, inledning och avslutning
 2. Formulerar tydliga argument 
 3. Använder passande bindeord

- Ge respons på andras texter.

- Bearbeta texten utifrån den respons du fått.

 

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll) 

(Se kopplingar till läroplanen nedan)

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

Vi kommer att arbeta enligt cirkelmodellen där vi först undersöker vad som utmärker argumenterande texter. Vi tränar och skriver gemensamt för att sedan skriva egna argumenterande texter. 

 

- Vi läser och diskuterar argumenterande texter.

- Vi utforskar tillsammans hur argumenterande texter är uppbyggda.

- Vi tränar på att hitta åsikten och argumenten i olika texter.

- Vi tränar, tillsammans och enskilt, på att formulera rubriker och argument utifrån givna ämnen. 

- Vi skriver en gemensam modelltext.

- Vi använder oss av våra kunskaper och skriver egna argumenterande texter (insändare), 

- Vi jobbar med kompisrespons med hjälp av lärandematrisen och bearbetar våra texter.

 

Se kommande uppgift ”Insändare”

Bedömning (Kunskapskrav)

Måluppfyllelsen bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella, argumenterande text som du skriver i slutet av arbetsområdet. 

Matris

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumenterande text

Jag...

-------------->
-------------->
-------------->
INNEHÅLL
...skriver argumenterande texter med begripligt innehåll
 • Sv  E 6
framför en åsikt och har minst ett argument som stödjer åsikten. ... håller mig oftast till ämnet. begripligt
framför en åsikt och har FLERA argument som tydligt stödjer åsikten. ... håller mig till ämnet. relativt tydligt
framför en tydlig åsikt med FLERA argument som stöttas upp av fakta eller det jag själv varit med om. Jag har med minst ett MOTARGUMENT . ...håller mig till ämnet. tydligt
STRUKTUR
...skriver texter med fungerande struktur
 • Sv  E 6
har en röd tråd i min text och min text innehåller: - en rubrik - inledning - argument - avslutning. i huvudsak fungerande
har en röd tråd i min text och min text innehåller: - En tydlig rubrik -Inledning med bakgrund till min åsikt - argument - avslutning ... delar in texten i stycken på något ställe. relativt väl fungerande
har en röd tråd i min text och min text innehåller: - En tydlig rubrik - Inledning med bakgrund till min text - argument -motargument -avslutning ... delar in texten i stycken. väl fungerande
SAMBANDSORD/BINDEORD
...skriver texter med fungerande struktur
 • Sv  E 6
använder några sambandsord (t.ex: och, men) ....använder några bindeord (t.ex: för det första, sammanfattningsvis) i huvudsak fungerande
använder några OLIKA sambandsord (t.ex: och, men, sedan, fast ....använder några OLIKA bindeord (t.ex: för det första, sammanfattningsvis, på grund av, eftersom ). relativt väl fungerande
använder några OLIKA sambandsord (t.ex: och, men, sedan, fast) använder några OLIKA bindeord (t.ex: för det första, sammanfattningsvis, på grund av, eftersom ). väl fungerande
SPRÅKLIG VARIATION
...skriver texter med språklig variation
 • Sv  E 6
... använder några synonymer så att jag inte behöver upprepa samma ord. viss
använder FLERA synonymer eller omskrivningar. ...börjar mina meningar på olika sätt. förhållandevis god
använder flera synonymer eller omskrivningar. ...börjar mina meningar på olika sätt. ...växlar mellan långa och korta meningar god
SKRIVREGLER
...använder regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
 • Sv  E 6
sätter oftast ut punkt, utropstecken, frågetecken och stor bokstav på rätt sätt. ... stavar oftast rätt. Mina stavfel stör inte förståelsen. viss säkerhet
sätter ut punkt, utropstecken, frågetecken, stor bokstav på rätt sätt. och oftast kommatecken på rätt sätt. ... stavar oftast rätt. Mina stavfel stör inte förståelsen. relativt god säkerhet
sätter ut punkt, utropstecken, frågetecken, stor bokstav. och kommatecken på rätt sätt. Mina stavfel är ytterst få. god säkerhet