Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik och historiebruk

Skapad 2018-09-30 14:50 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 8 Historia Samhällskunskap
I dagens samhälle möts vi av ett ständigt informationsflöde. Det gör det allt viktigare för ungdomar idag att lära sig att förstå huruvida de kan lita på en källa eller inte. I detta sammanhang har historia också en stor roll, då historia kan användas i många olika syften. Det finns tillfällen då historia används för att föra fram information om något till att försöka övertala någon om en politisk ståndpunkt. I detta moment kommer vi att utveckla våra kunskaper i att undersöka historiska källor samt analysera på vilket sätt historia används.

Innehåll

Innehåll

 

Tid: Mellan vecka 35 - 38

 

Undervisningen – så här kommer vi att arbeta (se lektionsupplägg längre ned)

 • Gemensamma diskussioner i par och helklass källkritik och historiebruk
 • Genomgångar av källkritik och historiebruk
 • Skapa egna begreppslistor om de källkritiska begreppen: Äkthetskriteriet, beroendekriteriet, tendenskriteriet, tidskriteriet. 
 • Filmvisning av "Kolonialismen"
 • Genomgångar om upptäcksfärder, triangelhandeln och kolonialism
 • Eget arbete med en tabell om kolonialism

 

Material vi kommer att använda oss av:

Filmklipp - kolonialismen

Material med övningar på källkritik och historiebruk utdelat av läraren.

Läroboken, Utkik historia, kapitel "Historia s.6-7" och kapitel "På andra sidan haven" s.81-97

(Ni har tillgång till dessa delar i boken via inläsningstjänst)

 

Bedömning – så här kommer dina kunskaper att bedömas

Din lärare kommer att bedöma utifrån kunskapskraven på följande arbeten:

Skrivuppgiften "Analys källkritik och historiebruk"

 I övrigt så kommer din lärare också att kolla på muntliga diskussioner i par och helklass samt dina svar på övningsfrågorna.

Arbetsgång - lektionsupplägg:

 

Vecka

Lektionsupplägg

Att öva på hemma vid behov:

35 - 36

Genomgång: Upptäcktsfärder, triangelhandeln och kolonialism

 

 

 

 

 

Filmvisning: ”Kolonialismen"

Arbete med tabell.

 

 

 

Genomgång källkritik

Läsa i läroboken utkik historia: s.6

 

Min genomgång om handelsvägar och upptäcktsfärder finns här:

https://www.youtube.com/watch?v=lZ9X_xlDPVY

Elisabeth Karlström - Handelsvägar och upptäcktsfärder

 

Läsa i läroboken utkik historia: "På andra sidan haven" s.81-97

 

Skapa en egen lista med förklaringar på vad dessa begrepp innebär. Om eleverna missat min genomgång så kan de kolla på denna istället för att hitta förklaringar till begreppen:

Lisa Eklund – Källkritik https://www.youtube.com/watch?v=Z5z8aK9fGZ4

Fortsättning v.36

Genomgång historiebruk och skapa egen lista om historiebruksbegreppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övningar av material om historiebruk och källkritik

 

 

 

Om eleverna vill repetera historiebruk så kan de lyssna på denna genomgång hemma: https://www.youtube.com/watch?v=LKELqofC5Kw

 

De kan även använda denna länk till hjälp för att skapa en egen begreppslista: https://www.historia2.se/historia123/?p=1065

 

Om eleven vill göra fler källkritiska övningar: Gör ”Källövning, hypoteser: Den mystiska kartan” S.82 i läroboken.

 

Om eleven vill göra fler historiebruksövningar: Gör ”Historieanvändning: Helgon eller förrädare?” S.88

37 - 38

Fortsättning övningar om historiebruk och källkritik

 

Skrivuppgift under lektionstid

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Källkritik och historiebruk - genomgångar & material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9

Matriser

Hi Sh
Källkritik och historiebruk

E
C
A
Källkritik
Att bedöma trovärdighet och relevans av historiska källor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiebruk
Att analysera hur historia används
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Begreppsanvändning
Att använda begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: