👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk - Fördel 1

Skapad 2018-09-30 18:25 i Kärlekens skola Halmstad
Formativ bedömning utefter boken Fördel 1. I denna kurs strävar vi efter att nå grundläggande kunskaper i det svenska språket genom att visa förmågor i att kunna: Läsa - Skriva - Tala Målet är att gå från enkla ord som sedan byggs ut till meningar och som vidare utvecklas till att eleverna ska kunna föra enkla samtal i olika vardagliga situationer.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LAND OCH TILL EN NY SKOLA
Att komma till ett nytt land och att behöva lära sig ett nytt språk kan kännas både spännande men också lite obehagligt och läskigt. Man vill kunna presentera sig, ställa frågor och kunna prata med sina nya klasskompisar och lärare. Efter en tid och med övning kommer du att klara av detta!

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

 • Bygga upp ditt ordförråd och genom detta kunna använda dig av vardagliga ord, meningar och fraser i samtal och skrivande.
 • Läsa vardagliga texter och utifrån dem visa att du förstår textens handling/budskap genom att återberätta handlingen samt svara på textfrågor.
 • Läsa, analysera och skriva specifika texttyper.
 • Använda dig av Ipad, olika översättningsprogram och appar samt olika studietekniker för att förstå och lära sig det svenska språket i kombination med modersmålet.
 • Arbeta med grammatikuppgifter som ger dig grundläggande förståelse för svenska språkets tal- och skriftspråk. 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 Kap 1

 • Du kommer att få lära dig olika hälsningsfraser samt att kunna presentera dig själv och andra.
 • Du kommer att få samtala om dagar, väder samt berätta om vad du gjorde igår, ska göra idag och i morgon.
 • Du kommer att få skriva en text där du berättar om dig själv/en kompis/en känd person.
 • Du kommer att få lära dig räkneord, ordningstalen 0-20 samt de fyra räknesätten.
 • Du kommer att lära dig veckans dagar och årets månader där du genom den kunskapen kan förstå och tyda almanackan och ditt skolschema.
 • Du kommer att få lära dig grundläggande grammatik som substantiv och pronomen.
 • Du kommer att få läsa en enkel beskrivande text om Sveriges grundskola.
 • Du kommer att få arbeta i olika appar som ex. say hi alfavux, google translate, lexin där syftet är att med stöttning från modersmålet lära dig det svenska språket. 

Kap 2

 • Du kommer att få lära dig frågeord och med hjälp av dessa kunna ställa frågor samt svara på frågor med hjälp av frågeord.
 • Du kommer att få träna på verbformer/processer för att kunna skriva enkla meningar i nutid och dåtid.
 • Du kommer att få öva dig på att säga vad du tycker om och vad du inte tycker om.
 • Du kommer att få lära känna några kändisar och få berätta och göra en enkel presentation om en kändis som betyder något för dig.
 • Du kommer att få lära dig klockan och relatera tid till ditt eget och andras schema.
 • Du kommer att få lära träna dig på att använda pronomen som - vi och ni
 • Du kommer att få lära dig hur pronomen som den-det samt hur frågeorden vilken-vilket-vilka ändras utifrån substantivens artiklar en, ett i singular och plural.
 • Du kommer att få ta del av hur det svenska skolsystemet fungerar på ditt modersmål och utifrån det berätta om ditt hemlands skolsystem. 

Kap 3

Du kommer att få

 • lära dig ord som hör ihop med familj och släkt 
 • lära dig några fler räkneord
 • lära dig ord för länder och språk
 • lära dig att beskriva din familj
 • lära dig att säga din adress, mailadress och ditt telefonnummer
 • Jobba vidare med verb/processer
 • jobba vidare med substantiv i singular och plural/deltagare
 • lära dig hur man använder Genitiv-s  samt orden min/din, mitt/ditt och dina
 • läsa en faktatext dig om kungafamiljen, kungen som statschef och om monarki.

Kap 4

Under lektionerna jobbar du med:

 • att lära dig ord som hör ihop med din egen och andras fritidsintresse. Du kommer också att få skriva en egen text om din fritid.
 • att kunna ta ställning och säga att du tycker om något/tycker inte om något - älskar/hatar samt koppla detta till verb i infinitiv.
 • besöka biblioteket och skaffa ett lånekort.
 • Kunna både den analoga och digitala klockan och koppla specifik tid till ett dygn
 • Kunna läsa av en TV-tablå och föra en diskussion kring vilken kanal, TV-program och vilken tid ett program går.
 • Veta hur en återgivande text är uppbyggd. I arbetet kommer du att få läsa ett recept och analysera dess uppbyggnad. Under textläsningen ska vi också klippa ut stycken/meningar och lägga dem i rätt ordning utefter originalet.
 • Kunna återberätta om vad du gör på morgonen, dagen, kvällen och natten genom att använda sig av de laminerade ordkorten för att sedan sammanfatta dina aktiviteter med hjälp av några av tidsorden.
 • Att läsa av ett diagram
 • Läsa en nyhetsartikel och veta skillnader mellan denna och en blogg.

Grammatik:

 • Substantiv i bestämd och obestämd form
 • Hur adjektiv som liten/stor ändras (kongruensböjs) efter substantivens en/ett/flera
 • Preteritum/dåtid och utifrån de processerna/verben kunna berätta vad du gjorde igår.

Utmaning:

Läsa, analysera samt skriva en återgivande text - en blogg 

FAS 1:

 • Läsa och lära dig vad en blogg är, hur en blogg är uppbyggd och hur andra gör när de skriver en blogg.

FAS 2

 • Gå igenom texternas processer, deltagare, ordföljd samt hur man binder ihop textens slut.

FAS 3

 • Skriva en gemensam återgivande text

FAS 4

 • Skriva en egen återgivande text 

 Kap 5

Under lektionerna jobbar du med att:

 • Du kommer att få träna på att beskriva en persons yttre egenskaper där vi utgår från färger, kroppsdelar, längd och klädesplagg.
 • Du kommer att få träna på att beskriva en persons inre egenskaper och välja olika adjektiv som talar om hur en person ser ut inuti.
 • Sätta ord på och tala om saker du gillar, tycker om och älskar samt vad du saknar och längtar efter. 
 • att göra en dikt av det du tycker om och älskar.
 • Läsa ett utdrag ur Shakespeares Romeo och Julia.
 • Läsa om Astrid Lindgren och hennes böcker. Se ett avsnitt av Pippi Långstrump och visa boken om Bröderna Lejonhjärta samt prata kring bokens handling.
 • Bli expert på Shakespeare och/eller Astrid Lindgren och redovisa genom en powerpoint för klassen.

Grammatik

 • Hans och hennes, genivitform
 • Personliga pronomen i subjekt och objektform

 

Kap 6 - Mitt Land

Under lektionerna jobbar du med:

 • Vi kommer att diskutera kring fördelar och nackdelar med att bo på landet/ i landsbygden och i staden samt koppla detta till prepositionerna i och på. Vi ska också lära oss kring hur man kan bo, olika husformer samt vad olika möbler heter i olika rum. 
 • Vi kommer att prata om olika städer i Sverige och vilka fördelar/nackdelar det kan finnas med att bo just där. Detta kopplas till våra olika väderstreck och om staden/landet ligger norr, söder, väster, öster om ett annat land eller plats.
 • Vi kommer att diskutera avstånd och använda oss av längdenheterna meter, kilometer och mil. För att mäta avstånd använder vi oss av google maps.
 • Träna på att använda adjektiven, stor-större-störst, liten-mindre-minst
 • Jobba med att skriva en gemensam text om en fiktiv person/eller om dig själv hur det var att komma till ett nytt land och vilka anledningar det kan finnas till att man flyttar/flyr.
 • Diskutera om och lyssna på Sveriges olika minoritetsspråk som meankiäli, finska, samiska, roman chib och jiddish. Vi kommer också att lära oss olika begrepp för språk som modersmål, främmande språk och nationalspråk.
 • Diskutera och använda oss av teckenspråket samt titta på hur en teckenspråkstolkare arbetar vid en melodifestival.

Självbiografi - Historiskt återberättande text, Biografi

 • Vi tränar på att läsa, skriva och berätta om andra personer och dig själv genom texttypen - Självbiografi.
 • Bedömningsuppgift:
 • Skriva och berätta om en historiskt känd person - Historiskt återberättande biografi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA

Matriser

SvA
Fördel 1 - Kapitel 1

Tala, lyssna och samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Presentation
Du behöver träna mer på att presentera dig själv och andra samt att växla mellan att använda dig av pronomen som jag, hon och han.
Du presenterar några meningar om dig själv och andra. Du är ganska säker på att växla mellan att använda dig av pronomen som jag, hon och han.
Du har förberett en tydlig presentation om dig själv och andra. Du visar detta genom att kunna växla mellan att använda dig av pronomen som jag, hon och han på ett tydligt sätt.
Samtala kring vad du gjorde igår, idag och ska göra i morgon kopplat till väder och vardagsnära situationer
Du behöver träna mer på att samtala om vardagsnära situationer samt förstå att verben ändras vid olika tidsperspektiv.
Du samtalar om vardagsnära situationer och visar vid några tillfälle en förståelse för att verben ändras vid olika tidsperspektiv.
Du samtalar om vardagsnära situationer där du använder dig av rätt verbform vid olika tidsperspektiv.

Tala och skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Alfabetets bokstäver och uttal.
Du kan skriva och uttala några få bokstäver i alfabetet.
Du kan skriva och uttala så gott som alla bokstäver i alfabetet.
Du kan skriva och uttala alla bokstäver i alfabetet.
Beskrivande text
Du gör ett försök att skriva och berätta om dig själv/andra/en kändis. Du behöver träna mera!
Efter omskrivning och med stöd fungerar din skrivna text om dig själv/andra/en kändis till viss del.
Din text står på egna ben och du visar att du behärskar att skriva en text om dig själv/andra/en kändis till fullo.

Siffror, dagar, månader och årstider

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Siffror 0-20
Du behöver träna mera på att samtala och skriva räkneord och ordningstal.
Du kan skriva och uttala de flesta räkneord och ordningstal både muntligt och skriftligt.
Du kan skriva och uttala räkneord och ordningstal från 1-20 både muntligt och skriftligt.
De fyra räknesätten
Du behöver träna mera på förståelsen för de fyra räknesätten både muntligt och skriftligt.
Du förstår och kan använda dig av minst två av de fyra räknesätten både muntligt och skriftligt.
Du förstår och kan använda dig av de fyra räknesätten både muntligt och skriftligt.
Veckans dagar
Du behöver träna mera på veckans dagar både muntligt och skriftligt.
Du visar att du behärskar att använda dig av veckans dagar både muntligt och skriftligt.
Årets månader
Du behöver träna mera på årets månader både muntligt och skriftligt.
Du visar att du behärskar årets månader genom att samtala om och förstå almanackan och ditt eget schema.
Årstiderna
Du behöver träna mera på årstiderna både muntligt och skriftligt.
Du visar att du behärskar årstiderna både muntligt och skriftligt.

Grammatik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Substantiv
Du behöver träna mera på substantiv i singular och plural.
Du visar till viss del att du förstår grunderna i hur man använder sig av substantiv i singular och plural i både tal och skrift.
Du visar att du till fullo förstår hur man använder substantiv i singular och plural i både tal och skrift.
Prepositioner
Du behöver träna mera på prepositionerna i, på, ovanför, bredvid, framför, till vänster om, till höger om.
Du använder dig av några av prepositionerna i, på, ovanför, bredvid, framför, till vänster om, till höger.
Du använder dig av alla prepositionerna i, på, ovanför, bredvid, framför, till vänster om, till höger.
Pronomen
Du behöver träna mera på att använda dig av följande pronomen i både tal och skrift; Jag, du, hon, han
Du använder dig av några följande pronomen i både tal och skrift; Jag, du, hon, han
Du använder dig av alla pronomen i både tal och skrift; Jag, du, hon, han

Språkliga strategier för att förstå det lästa och talade ordet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
IKT i undervisningen
Apparna: Skolstil, Pratstart, Alfavux, Google translate, lexin m.fl. studiehandledare, tankekarta, stödord m.m.
Du kan välja och använda dig av någon strategi, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda dig av ett flertal olika strategier, som gör att du lättare förstår och kan göra dig förs.tådd vid några olika situationer
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier kopplat till olika ämnesområde med resultatet att du lättare förstår och kan göra dig förstådd i många olika situationer.

SvA
Fördel 1 - Kapitel 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ställa frågor och svara på frågor.
Du behöver träna mer på att ställa frågor och svara på frågor med hjälp av frågeorden: Vad? Var? Hur? När? Vilken? Vilket? Vilka?
Du ställer några frågor och svarar med hjälp av några av frågeorden: Vad? Var? Hur?När? Vilken? Vilket? Vilka?
Du känner dig säker och ställer frågor och svarar med hjälp av frågeorden: Vad? Var? Hur?När? Vilken? Vilket? Vilka?
Skriva meningar och använda dig av verb i nutid och dåtid.
Du behöver träna mer på verb och hur de böjs för att kunna växla och skriva meningar i både nutid och dåtid.
Du har en viss förståelse för hur olika verb används i nutid och dåtid. Detta visar du vid några tillfälle och kan med stöd och påminnelser från läraren omarbeta dina meningar i både tal och skrift.
Du behärskar och är säker på hur ett flertal olika verb används i nutid och dåtid i både tal och skrift.
Skriva meningar och använda dig av verb i infinitiv.
Du behöver träna mer på att skriva meningar och använda verb i infinitiv.
Du har en viss förståelse för hur verb i infinitiv används och kan med stöd och påminnelser från läraren omarbeta dina meningar i både tal och skrift.
Du behärskar och är säker på hur de verb som vi gått igenom används i infinitiv i både tal och skrift.
Presentera en kändis med hjälp av PP
Du behöver träna mer på att göra en presentation i google och få bilder och bildtexter att passa ihop. Träna mer på ditt uttal!
Din presentation fungerar delvis och du kan med stöd och påminnelser från läraren omarbeta din presentation så att bilder och skriven text får ett sammanhang. Ditt uttal vid den muntliga presentationen fungerar i stort.
Du behärskar att göra en presentation i google. Dina bilder fungera väl tillsammans med bildtexten. Du uttalar orden på ett tydligt sätt.
Klockan
Du behöver träna mer på den klockan för att kunna svara säkert på frågan: Vad är klockan? Hur mycket är klockan?
Du kan delvis svara på frågorna och koppla svaren till ditt schema: Vad är klockan/Hur mycket är klockan?
Du visar att du kan svara på frågorna: Vad är klockan? Hur mycket är klockan? ...och koppla svaren till ditt schema
Pronomen som vi och ni
I samtal behöver du träna mer på att använda dig av vi och ni.
Du kan delvis och med stöd och påminnelser från läraren använda dig av vi och ni i frågor kring tid. När börjar/slutar ni? Vi börjar/slutar...
Du behärskar att du kan använda dig av pronomen, vi och ni, i frågor kring tid. När börjar/slutar ni? Vi börjar/slutar...
Pronomen den, det eller de samt hur frågord som vilken, vilket, vilka förändras utifrån substantivens en och ett
Du behöver träna mer på substantiv och vilka ord som är en och ett-ord för att kunna använda dig av den, det och de samt vilken, vilket och vilka på rätt sätt i tal och skrift.
Du kan delvis och med stöd och påminnelser från läraren använda dig av den, det och de samt vilken, vilket och vilka på rätt sätt utifrån substantivens artiklar, en och ett, i tal och/eller skrift.
Du behärskar och kan använda dig av pronomen den, det och de samt frågeorden vilken, vilket och vilka på rätt sätt utifrån substantivens artiklar, en och ett, i tal och skrift.
Det svenska skolsystemet och mitt eget lands skolsystem
Med hjälp av modersmål och kunskaper i svenska gör du ett försök att berätta om det svenska skolsystemet och om ditt eget lands skolsystem.
Med hjälp av modersmål och med kunskaper i svenska samt utifrån stöd av läraren berättar du om det svenska skolsystemet och om ditt eget lands skolsystem.
Med hjälp av modersmål och med kunskaper i svenska berättar du med tydlighet om det svenska skolsystemet och om ditt eget lands skolsystem.

SvA
Fördel 1 - kapitel 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berätta om din familj och släkt
Du behöver träna mer på att med bilder och specifika ord berätta om din familj och släkt.
Du visar utifrån specifika bilder och ord att du kan berätta om din familj och släkt.
Kunna dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, mail).
Du behöver träna mer på att förmedla dina kontaktuppgifter
Du klarar att förmedla dina konaktuppgifter
begreppen min, mitt, mina - din, ditt, dina
Du behöver träna mer på att förstå hur man utefter substantivens en, ett och flera använder sig av orden min/mitt, din/ditt och dina.
Du visar med stöd från boken eller från läraren att du förstår hur man utefter substantivens en, ett och flera använder sig av orden min/mitt, din/ditt och dina.
Du behärskar och förstår hur man utefter substantivens en, ett och flera använder sig av orden min/mitt, din/ditt och dina.
Argumentera och förklara varför
Du behöver träna mer på att använda dig av de argumenterande bindeorden Jag tycker att... samt kunna förklara varför du tycker som du gör med orden för att..
Du klarar med lärares stöd att använda dig av de argumenterande bindeorden Jag tycker att... samt kunna förklara varför du tycker som du gör med orden för att..
Du klarar att självständigt argumentera med hjälp av orden Jag tycker att... Du förklarar även varför du tycker som du gör med orden för att..

SvA
Fördel 1 - kapitel 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Min fritid
Du behöver arbeta mer med att lära dig ord med temat din fritid för att kunna skriva och berätta om din egen och andras olika fritidsysselsättningar
Du kan med stöd av lärare skriva och berätta om din och andras fritid. Du har lärt dig några ord och gör en antydan till att kunna ta ställning genom att säga vad du tycker om eller inte tycker om.
Du visar att du självständigt kan skriva och berätta om din och andras fritid. Du tar också ställning genom att säga vad du tycker om eller inte tycker om
Skriva en dikt
Du behöver arbeta mer med att lära dig ord och vidare kunna skriva och berätta en dikt utifrån det du tycker om och älskar.
Vi skriver en dikt tillsammans utifrån det du tycker om och älskar. Tillsammans diskuterar vi verb/processer i infinitiv.
Du visar att du självständigt kan göra en dikt av det du tycker om och älskar. När du skriver och/eller berättar använder du verb/processer i infinitiv.
Välja och läsa en bok
Du har lånat och läst en bok från biblioteket. Du behöver träna mera på berätta om handlingen samt berättar vad du tyckte om boken/evaluering.
Du har lånat och läst en bok från biblioteket och gör ett försök att berätta om handlingen. Du berättar vad du tyckte om boken/evaluering.
Du har lånat och läst en bok från biblioteket och utifrån den berättar du kort om handlingen samt berättar vad du tyckte om boken/evaluering.
Analog och digital klocka
Jag behöver träna mera på analog och digital tid.
Jag kan återge både analog och digital och berätta utifrån dygnets olika faser (morgon, dag, kväll, natt).
Tv:tablå
Jag behöver träna mera på att förstå en Tv-tablå och utefter den berätta vilken kanal, vilket TV-program och vilken tid ett program går
Jag förstår en Tv-tablå och kan utefter den berätta vilken kanal, vilket TV-program och vilken tid ett program går
Återgivande text - analys
Du behöver träna mer på att analysera en återgivande text för att kunna förstå texttypens uppbyggnad, vilka tidsord som använts samt hur texten delas in i stycken, meningar och ord.
Du behöver stöd med att analysera en återgivande text och tillsammans med läraren kan du förklara och förstå texttypens uppbyggnad, vilka tidsord som använts samt fått en förståelse för hur texten delas in i stycken, meningar och ord.
Du har självständigt analyserat en återgivande text och utefter den kan du förklara texttypens uppbyggnad, vilka tidsord som använts samt fått en förståelse för hur texten delas in i stycken, meningar och ord.
Återgivande text - Din dag
Du behöver lära dig fler ord för att kunna berätta om din dag, vad du gör på morgonen, dagen, kvällen och natten.
När du berättar/skriver om din dag, vad du gör på morgonen, dagen, kvällen och natten, kan du återge viss text själv med hjälp av givna tidsord samt från laminerade bilder/bildtexter.
Du kan med hjälp av tidsord berätta och skriva om din dag. Vad du gör på morgonen, dagen, kvällen och natten.
Verb
När behöver lära dig fler verb/processer och träna på hur dessa ändras i berättelser i nutid och dåtid.
Du behöver ett visst stöd att återge berättelsen om din dag i dåtid. Du visar att du kan använda dig av ett flertal verb i både nutid och dåtid.
När du berättar om vad du gjorde igår visar du att du behärskar att skriva/tala med verb/processer i preteritum/dåtid.
Skillnader mellan en nyhetsartikel och en blogg
Du behöver träna mera på att läsa och förstå de olika texttyperna, blogg och nyhetsartikel.
Du har läst en nyhetsartikel och olika bloggar där vi tillsammans förklarar och förstår kring vilka skillnader och likheter dessa texttyper innehar.
Du har läst en nyhetsartikel och olika bloggar där du utefter dem förklarar kring vilka skillnader och likheter dessa texttyper innehar.
Substantiv
Du behöver träna mera på att skriva substantiv i bestämd och obestämd form.
Du visar att du behärskar att skriva substantiv i bestämd och obestämd form.
Adjektiv
Du behöver träna mera på att skriva adjektiven liten/stor (hur de kongruensböjs) efter substantivens en/ett/flera.
Du visar att du behärskar att skriva adjektiven, liten/stor (hur de kongruensböjs) efter substantivens en/ett/flera.
Läsa, analysera och skriva en egen bloggtext
Du har varit aktiv genom att översätta, läsa och förstå hur en blogg är uppbyggd. I fas 3 har vi skrivit en gemensam text.
Du har varit aktiv genom att översätta, läsa och förstå hur en blogg är uppbyggd. I fas 3 har vi skrivit en gemensam text. Efter diskussion visar du att du förstår hur man binder ihop textens slut samt tänkt till kring meningsbygggnad med dess ordföljd, deltagare och processer.
Du har varit aktiv genom att översätta, läsa och förstå hur en blogg är uppbyggd och skriver självständigt en egen bloggtext med en förståelig meningsbyggnad som till övervägande del är grammatiskt rätt där du också binder ihop textens slut.

SvA
Fördel 1 - Kap. 5

Fördel 1 kap 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva en persons yttre egenskaper
Du behöver träna mer på att beskriva en persons yttre egenskaper. Du behöver också lära dig fler ord för att kunna koppla till klädesplagg, färger, kroppsdelar och längd.
Du kan med stöd från lärare beskriva en persons yttre egenskaper. Du behöver ibland bildstöd för att kunna koppla till klädesplagg, färger, kroppsdelar och längd.
Du kan självständigt beskriva en persons yttre egenskaper kopplat till klädesplagg, färger, kroppsdelar och längd.
Beskriva en persons inre egenskaper
Du behöver träna mer på att beskriva en persons inre egenskaper. För att utvecklas behöver du lära dig fler ord, adjektiv.
Du kan med stöd från lärare, boken beskriva en persons inre egenskaper. Du visar att du kan använda dig av några av dessa adjektiv.
Du kan självständigt beskriva en persons inre egenskaper. Du visar att du kan använda dig av många olika adjektiv.
Berätta vad du gillar, tycker om och älskar samt vad du saknar och längtar efter
Du behöver träna mer på att berätta och förstå betydelseskillnaden av meningarna - Vad du gillar, tycker om och älskar samt - Vad du saknar och längtar efter.
Du kan med stöd från lärare, anteckningar berätta och förstå betydelseskillnaden av meningarna - Vad du gillar, tycker om och älskar samt - Vad du saknar och längtar efter.
Du berättar med inlevelse och förstår betydelseskillnaden av meningarna - Vad du gillar, tycker om och älskar samt - Vad du saknar och längtar efter.
Vi pratar om olika längdenheter
Du behöver träna mer på längdenheterna m, dm, cm, mm och lära dig skillnaden på uttrycken längst-kortast, högst-lägst.
Du kan med stöd använda dig av längdenheterna m, dm, cm, mm och koppla olika människor/möbler/saker till uttrycken längst-kortast, högst-lägst.
Du visar att du förstår längdenheterna m, dm, cm, mm. Du kan också använda dig av uttrycken längst-kortast, högst-lägst när du mäter och jämför olika människor/möbler/saker.
Sammanställa information och göra en muntlig redovisning med bildstöd, powerpoint
Du behöver träna mer på sammanställa information om en vald författare samt text i en powerpoint. Du gör ett försök att redovisa inför klassen.
Du kan med stöd sammanställa information om en vald författare samt text i en powerpoint. Du redovisar muntligt utan stöd kring det valda.
Du sammanställer information självständigt och redovisar muntligt med hjälp av powerpoint för dina klasskamrater. Du intar rollen som expert kring den valda författaren och texten.
Personliga pronomen i subjekt och objektsform
Du behöver träna mera på att använda dig av personliga pronomen i både subjekt och objektform.
Du kan med stöd använda dig av personliga pronomen i både subjekt och objektform.
Du visar att du behärskar att använda dig av personliga pronomen i både subjekt och objektform.
Använda dig av pronomen, genitivform som hans och hennes i
Du behöver träna mera på att använda dig av pronomen som hans och hennes.
Du visar att du behärskar att använda dig av pronomen som hans och hennes.

SvA
Fördel 6 - Historiskt återberättande text - Biografi

Historiskt återberättande text - Biografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubrik
Din text har ingen rubrik.
Din text har en passande rubrik.
Orientering/inledning
Du behöver träna mera på skriva inledningar med hjälp av frågeställningarna: vem/vilka, när, var och varför
Din inledning/orientering fungerar delvis och du kan med stöd och respons från läraren omarbeta din text efter frågeställningarna vem/vilka, när, var och varför.
I inledningen/orienteringen har du svarat på frågorna vem/vilka, när, var och varför. Din inledning är intresseväckande och genomtänkt.
Händelsesteg - textens mitt
Du behöver träna mera på att återberätta om personers historiska händelser.
Med stöd från läraren återberättas några historiska händelser.
I texten återberättas flera intressanta historiska händelser.
Verb i preteritum/dåtid
Du behöver träna mera på att använda dig av preteritumsystemet och att placera verbet på andra plats.
Med stöd använder du dig av preteritumsystemet och efter respons placeras verbet på andra plats.
Du använder dig av preteritumsystemet och dina verb placeras på andra plats i meningarna.
Tidsord - kronologisk ordning - styckeindelning
Du behöver träna mera på att använda dig av tidsord så din text går att läsa i kronologisk ordning.
Vi diskuterar oss fram till vilka tidsord som ska användas. Efter respons skrivs texten i kronologisk ordning.
Du visar att du kan skriva en text i kronologisk ordning och skriver varierat med hjälp av olika tidsord på temaplats.
Passiv form
"Boken användes..." "Nobelpriset delades ut..."
I din skrivna text kan du med stöd skriva några meningar med passiv form.
I din skrivna text visar du att du självständigt kan skriva några meningar och använda dig av passiv form.
Avslutning-Evaluering
Du behöver träna mer på att skriva en avslutning samt beskriva vad du själv tyckte kring personernas liv och prestationer.
Du gör ett försök att avsluta texten och knyta an till inledningen och med stöd beskriver du vad du själv tyckte kring personernas liv och prestationer.
Du avslutar texten genom att knyta ihop texten med det som skrevs i inledningen. Du ger också en personlig kommentar där du beskriver vad du själv tyckte kring personernas liv och prestationer.