👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och politik

Skapad 2018-09-30 19:29 i Furulundsskolan Halmstad
Arbetsområdet handlar om demokrati och politik. Vem bestämmer vad? Hur kan eleverna påverka? Vi reder ut skillnaderna mellan demokrati och diktatur, vilka riksdagspartierna är och hur ett val egentligen går till.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Hur funkar egentligen Sverige? Vem är det som bestämmer vad? Vad kan du göra för att påverka? Vad är skillnaden mellan demokrati och diktatur? Hur går ett val till? Detta och mycket mer kommer du att få lära dig om i arbetsområdet demokrati och politik.

Innehåll

 

Vad ska du kunna?
- Vad demokrati och diktatur är och dessutom kunna jämföra dessa

- Hur du kan framför dina åsikter och hur du kan få andra att lyssna på dig

- Hur ett val går till

- Vad riksdagen och regeringen gör och vilka beslut de kan ta

- Vad kommunen ansvarar för och vem som bestämmer i kommunen

- Vilka riksdagens partier är, vilka partiledarna är och hur partiernas symboler ser ut

- Hur många riksdagsledamöterna är och hur procent av rösterna som krävs för att få komma in i riksdagen.

- Känna till och använda dig av begrepp som: demokrati, diktatur, statsskick, monarki, republik, riksdag, regering, kommun, landsting, majoritet, minoritet, direkt demokrati, representativ demokrati, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

 

Hur kommer du att få träna på detta?
Du kommer få lyssna på genomgångar, se på filmer, arbeta med olika typer av uppgifter enskilt och i grupp. Du kommer få lära dig nya ord och begrepp kopplat till de olika delarna. Du kommer att få träna resonemang och att uttrycka åsikter i samhällsfrågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Demokrati och politik - matris

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
1
2
3
Samhällsstrukturer
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Politiska strukturer
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett mycket utvecklat sätt hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Resonemang
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du dikuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du dikuterar på ett utvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du dikuterar på ett välutvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Resonemang
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Demokratiska regler
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.