Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No 1-3 ht -18

Skapad 2018-09-30 21:17 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 2 – 4 Naturorienterande ämnen
Vilka årstider och månader har vi? Hur ser det ut i naturen de olika årstiderna? Vad händer i naturen under ett år? Vilka olika former tar vattnet under året?

Innehåll

Det här arbetar vi med under höstterminen 2018

Årstiderna - vad händer, vad är typiskt för varje årstid

Väder

Djur, träd och växter

Vilka former vattnet tar under de olika årstiderna

Solen, månen, planeterna - dag, natt och årstider

 

Centralt innehåll årskurs 1–3

Mönster och strukturer i naturen

  • Sol, måne och planeter.
  • Olika vädertyper och väderfenomen. Hur de kan observeras över tid.
  • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna.
  • Djur och växter i närmiljön.
  • Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.

Metoder och arbetssätt

  • Fältstudier och experiment för att undersöka närmiljön.
  • Dokumentation och redovisning av undersökningar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ämnesspecifika begrepp

  • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena, till exempel för att samtala om människa, djur och natur.

 

Så här arbetar vi:

Årstidsboken, en arbetsbok om årstiderna

Dokumenterar ett träd under hela året

Experiment med vattnets former

Undersökningar och observationer i naturen, vad ser vi som är speciellt för årstiderna

Fotograferar, skriver fakta

Ser på film

Läser olika texter och för samtal

Skapar vårt eget årstidsträd med typisk natur runt omkring (temaarbete med bild)

Skapar sol, måne och planeter (temaarbete med bild)

Leta fakta om träd, djur och växter, både i böcker och digitalt

Matriser

NO
No ht -18 åk 1-3

Nivå 1
Eleven kan medverka i samtal om solen, månen och planeterna.
Du har, med stöttning, kunskap om sol, måne och planeter så att du kan delta i samtal vi för under lektionerna.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven medverka i samtal om vattnets olika former.
Du observerar hur vattnets form förändras med våra årstider. Du deltar i samtal om detta t.ex. under våra promenader.
Eleven medverkar också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
Du visar att du vet att livet på jorden är beroende av vatten, t.ex. genom att förklara vad växter behöver för att gro och växa.
Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor.
Du deltar i samtal om hur vi kan hitta information om en växt eller ett djur och hur vi kan göra för att artbestämma dessa. Du kan sedan med stöttning hämta information både i litteratur och via internet.
Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar.
Du deltar i våra utflykter då vi gör undersökningar i naturen, t.ex. hur det ser ut under marken, hur ett lövträds utseende förändras under året.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om människa, djur och natur.
Du kan namnge några några träd, djur, växter och vattnets olika former, t.ex. frost, ånga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: