Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormakts- och Frihetstiden

Skapad 2018-10-01 09:24 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Stormakts- och frihetstiden
Grundskola 4 – 6 Historia
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Stormaktstiden och Frihetstiden. Vi kommer att lära oss om personer och händelser som varit viktiga för Sveriges historia. Under arbetet kommer vi att arbeta på olika sätt; genomgångar, läsa texter, titta på film, enskilt och i grupp. Ni kommer att bli bedömda på först Stormaktstiden och sedan Frihetstiden vilket innebär att det blir flera tillfällen att visa vad ni kan.

Innehåll

Våra mål
Du ska:

 • känna till och kunna använda historiska begrepp
 • kunna se hur historian påverkar oss idag
 • känna till viktiga personer och händelser
 • kunna berätta om levnadsvillkoren och samhällsförändringarna under dessa epoker
 • kunna resonera kring orsaker och konsekvenser

 

Så här kommer vi att arbeta
Vi kommer att:

 

 •  du förbereder dig hemma och läser/övar på sidorna till måndagarna
 •  vi går igenom sidorna och diskuterar
 • jobbar med olika instuderingsfrågor och uppgifter
 • tittar på film
 • läsa olika texter 

 

Bedömning
Du visar att du når målen genom att:

 • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner
 • du kan berätta om minst en viktig person eller händelse
 • du kan förklara och använda viktiga ord och begrepp inom arbetsområdet
 • du kan förklara och resonera kring hur historiska händelser och personer påverkat dagens samhälle
 • du kan resonera och argumentera för orsaker och konsekvenser av levnadsvillkor, samhällsförändringar och handlingar
 •  du genomför och visar dina kunskaper på läxförhör och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Stormakts- och Frihetstiden

Långsiktiga mål

Insats krävs
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Tidsperioder
Du visar att du har kunskaper om historiska förhållanden, händelser och personer under Stormaktstiden och Frihetstiden.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Jag har svårt att förstå och hänger inte riktigt med.
Jag kan en del och visar att jag oftast hänger med.
Jag kan det mesta och visar att jag hänger med.
Jag kan allt och visar att jag hänger med.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Du visar att du har kunskaperna genom att resonera om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Jag har svårt att förstå och hänger inte riktigt med.
Jag kan resonera på ett enkelt sätt.
Jag kan resonera på ett utvecklat sätt.
Jag kan resonera på ett välutvecklat sätt.
Spår av historien
Du kan tolka och visa hur det finns spår av Stormaktstiden och Frihetstiden i dagens samhälle. Du kan även resonera kring likheter och olikheter i hur olika händelser/personer framställs beroende på vilken källa man använder.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Jag har svårt att förstå och hänger inte riktigt med.
Jag kan både tolka och resonera på ett enkelt sätt.
Jag kan både tolka och resonera på ett utvecklat sätt.
Jag kan både tolka och resonera på ett välutvecklat sätt.
Historiska begrepp
Du förstår och kan använda historiska begrepp.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Jag förstår inte riktigt och har svårt att hänga med.
Jag kan använda några historiska begrepp på ett korrekt sätt.
Jag kan använda flera historiska begrepp på ett korrekt sätt.
Jag kan använda många historiska begrepp på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: