Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

v.43

Skapad 2018-10-01 10:17 i Ekängens förskola Örebro
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Det här är en mall att använda när arbetslaget reflekterar och planerar undervisningen och utbildningen.

Innehåll

 

 

Var är vi?

Reflektion: Vad har vi pedagoger tänkt oss?  Vad är aktuellt i barngruppen? Vad intresserar barnen? Vad gör/säger barnen?  Vilka lärprocesser är barnen inne i? Vad har hänt sedan sist?  Vad har vi pedagoger lärt oss? Vilka konsekvenser får det?

 

Vi konstaterade att planeringstillfällen v 41 och 42 uteblev .Detta planeringstillfället ägnas helt åt genomgång av nulägesanalys samt om tid räcker till att diskutera uppföljningssamtal som nu har erbjudits och som vårdnadshavare har bokat in.

Vart ska vi?

Reflekrion: Vika mål ska vi arbeta mot?  Vad vill vi att barnen ska upptäcka/utveckla? Vilka av läroplanens mål är kopplade till undervisningen/utbildningen? På vilket sätt får barnen påverka hur vi ska gå vidare?

 

 

Hur gör vi?

Planering: Vilka arbetssätt, metoder och material ska användas? Hur organiserar vi lärmiljön inne och ute?  Hur gör vi barnen delaktiga i processen? Hur dokumenterar vi processen?

 

Hur blev det?

Analys: Hur blev undervisningen/utbildningen gentemot målen? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i? Hur tar vi processen vidare?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: