👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Celler & Växter v.34-38

Skapad 2018-10-01 11:14 i Central enhet Ludvika
Det här arbetsområdet berör fotosyntes samt växter. Eleverna kommer att arbeta praktiskt (laborativt), enskilt och i grupp.
Grundskola 7 Biologi

Vi ska lära oss om celler och växters uppbyggnad, hur de överlever, sprider och förökar sig

Innehåll

Arbetsgång

 • Genomgångar och övningsuppgifter
 • Muntliga diskussioner gemensamt i klassen
 • Film

 

Bedömning

 • Skriftliga uppgifter
 • Klassrumsdiskussioner
 • Muntligt prov

Mål

 • Känns till olika celler och deras uppbyggnad
 • Känna till växternas fotosyntes
 • Förstå varför djur och människor är beroende av växter
 • Känna igen och ge exempel på alger, mossor, ormbunksväxter och fröväxter
 • Skilja på pollinering och befruktning
 • Känna till någon fördel och nackdel med vindpollinering jämfört med insektspollinering
 • Ge exempel på hur växter sprider sig

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  A 9

Matriser

Bi

F
E
C
A
Diskussioner
Behöver träna sig på att använda sin kunskap vid diskussioner.
Eleven kan använda sin kunskap på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda sin kunskap på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda sin kunskap på ett väl fungerande sätt i diskussioner med god anpassning till syfte och målgrupp.
Skapa text
Behöver träna mer på fakta och begrepp inom biologi för att kunna skriva enkla texter.
Eleven kan använda sin kunskap på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda sin kunskap på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda sin kunskap på ett väl fungerande sätt för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Genomföra systematiska undersökningar i biologi

F
E
C
A
Arbeta utifrån en planering
behöver träna mer på att genomföra undersökningar utifrån en given planering.
kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar
Använda utrustning
Behöver träna på att använda sig av utrustning på ett säkert sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Att dra slutsatser
Eleven drar enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.