👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi 2018 v.41 t.o.m v.47

Skapad 2018-10-01 12:34 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 8 Geografi
Var tillverkar man en fiskpinne? Vad betyder handelsmönster? Varför bor vi där vi bor, och har det förändrats över tid? vad är det för skillnad mellan assimilering och integration? Dessa, och många mer frågor ska vi försöka reda ut under dessa veckor som vi läser geografi.

Innehåll

År 8 - Geografi 

Moment 1 (ca v. 41, 42 och 43)

Vi kommer att arbeta med s. 92-111 i Geografiboken. 

 

Centralt innehåll 

  • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras.  

  • Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid. 

  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. 

Kunskapskriterierna 

De kunskapskriterierna vi kommer att arbeta mot är följande: 

 

E 

C 

A 

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. 

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. 

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. 

 

 

Moment 2 

Vi kommer arbeta med sidorna 112-126. (ca v 45, 46 och 47)

Centralt innehåll 

  • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. 

  • Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.   

  • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället. 

  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. 

 

 

 

Kunskapskriterier 

 

E 

C 

A 

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. 

Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. 

Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. 

Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt. 

Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt. 

Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. 

 

Hur vi kommer bedöma? 

Bedömningen kommer sker alltid löpande under lektionstid, på genomgångar, repetition och diskussioner i grupp och klass. Det kommer även att vara ett skriftligt prov i slutet av perioden (v46/47).

 

Termer som kommer att användas under kursen:

näringslivet, råvaror, jordbruk, industrinäring, tjänstenäring, i- och uländer, transport, export, import, globalisering, världshandel, konkurrens, handelshinder, kommunikation, frihandel, tullunion, närproducerat, befolkningstäthet, migration, integration, assimilering, segregation, flykting, urbanisering, demografi, asyl mm.

 

Uppgifter

  • prov