👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Småkryp - Projekt på Rådjuret, Sörgården, Örebro 2018-2019

Skapad 2018-10-01 13:54 i Sörgården Örebro
På förskolan Kastanjen arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Projektet tar som startpunkt flera barns intresse för småkryp. Barnen ska få leta efter småkryp, titta, känna, samt skapa i olika material.

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll?

Barnen ska få möjlighet att fördjupa sin kunskap där det finns ett intresse.

Vi har sett ett intresse för småkryp den senaste perioden hos flera i gruppen.

Vi tror att innehållet kan inspirera barnen till ett lärande inom det naturvetenskapliga området.

Vad vill vi att barnen ska få uppleva? (Mål)

Vi vill att barnen ska få se, uppleva och upptäcka detaljer, samband, miljöer i småkrypens värld,

fundera och ställa frågor och söka svar,

rita och skapa tredimensionellt,

samarbeta i nya konstellationer, kompromissa och arbeta mot gemensamma mål.

 (se även läroplansmål nedan)

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

 Vi pedagoger har bestämt ämnesområde, gruppindelning och arbetsmetoder utifrån behov och förmåga i barngruppen.

Vi ger barnen möjlighet att få en erfarenhet av att söka svar inom det naturvetenskapliga området, t ex via böcker, använda olika redskap och tekniker såsom luppar i sin efterforskning. Vi övar oss också att uppleva småkrypen genom att se, känna.  

och i sitt skapande bli utmanade att använda sig av olika tekniker, men främst att använda skapandet som metod för att se detaljer, räkna och jämföra.

använda barnens Ipad som redskap för att söka svar på barnens frågor och för att dokumentera projektet,

Vi vill även utmana barngruppen att sammarbeta i nya konstellationer.

Det är initialt ett projekt som vi vuxna styr till största del, men vi utgår från att barnens tankar och frågor senare ska kunna ge projektet nya infallsvinklar. 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras/kommuniceras?

 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Barnen och pedagogerna tar bilder. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.
 • Syftet med dokumentationen är att få syn på lärandet i gruppen och vad som är nästa steg i lärandet.
 • Vi använder oss av Unikum samt collage på väggar i vår kommunikation med vårdnadshavare.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016