👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Majas alfabetsvisor åk 2

Skapad 2018-10-01 14:26 i Östra skolan Falun
Grundskola 1 Musik
Under höstterminen kommer vi att arbeta med Majas alfabetsvisor och sedan sjunga med Dalasinfoniettan den 1/10. Vi sjunger också kanon och tränar rörelsesånger.

Innehåll

Förankring i läroplanen - förmågor

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Centralt innehåll Lgr 11

Arbetssätt och undervisning

Vi sjunger sånger Majas alfabetsvisor
Vi sjunger sånger i anknytning till våra olika årstider och traditioner.
Vi sjunger julpsalmer och andra julsånger.

Vi klappar takten och går i takt till olika sånger.
Vi sjunger kanon.

Bedömning vad och hur

Vi bedömer din förmåga att

 • delta i gemensam sång, såsom rörelsesånger och traditionella barnvisor
 • kunna klappa takten samt gå i takt till olika ramsor
 • känna till några psalmer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik ht 2012

Musik

Förväntade kunskaper
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång.
 • Mu  E 6
Jag har varit aktiv och sjungit på lektionerna.
Rytm
Imitation med rörelser och rytm.
 • Mu  1-3
Jag kan klappa eller gå i takt
Gestaltning
Gestaltning av sånger med rörelser.
 • Mu  1-3
Jag kan dramatisera en enkel barnvisa, tex Blåsippor, sockerbagare.
Julsånger och psalmer
Eleven känner till några psalmer, julsånger samt några svenska barnvisor.
 • Mu  1-3
Jag kan nämna minst en psalm och en julsång. Jag kan sjunga minst en svensk barnvisa.