👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla Aktuellt åk 3

Skapad 2018-10-01 14:54 i Råå Södra Skola Helsingborg
Ett samhällsorienterade tema om aktuella nyheter.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Eleverna kommer att titta på Lilla Aktuellt. Därefter kommer vi att diskutera vad vi har sett och hört. Eleverna kommer också att träna på att skriva om det de sett och hört.

Innehåll

Mål att sträva mot

 1. Få kunskaper om händelser i Sverige och världen.
 2. Lära sig nya ord i samtal och diskussion med andra.
 3. Ta del av kamraternas diskussioner och samtal (lyssna).
 4. Utveckla sin förmåga att diskutera om det eleven sett och hört på Lilla Aktuellt.
 5. Utveckla sin förmåga att vara aktiv på arbetspasset.

Konkreta mål till eleven

 1. Du ska ges möjlighet att utveckla dina förmågor att reflektera och analysera aktuella nyheter (bilder, tv).
 2. Du som elev ska få möjlighet att öva på att skriva om det du sett på programmet.
 3. Du som elev ska få öva att se sammanhang och konsekvenser utifrån nyheter.
 4. Du som elev ska få möjlighet att jämföra egna erfarenheter med aktuella nyheter.
 5. Du ska ges möjlighet att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Bedömning

1. Att du kan återge fakta både enskilt och i grupp diskutera efter att vi sett Lilla Aktuellt.
2. Att du även kan återge fakta från Lilla Aktuellt både muntligt och skriftligt.
3. Att du kan föra diskussion där du visar på kopplingar till egna erfarenheter och upplevelser utifrån Lilla Aktuellts nyheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO