Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

6 A kapitel 1 Koll på matematik

Skapad 2018-10-01 15:26 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 6 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia och har utvecklats från många olika kulturer. Den utvecklas när vi behöver använda den men också när vi är nyfikna och har lust att utforska den. När vi utforskar matematiken behöver vi vara påhittiga, lyssna på andras tankar och fundera på hur vi ska fortsätta för att komma vidare i en utmaning.

Innehåll

 

De fyra räknesätten 

Förväntat resultat:

* kunna addera och subtrahera tal med olika antal decimaler

* kunna multiplicera med tvåsiffriga faktorer

* kunna använda dig av kort division

* kunna rimlighetsbedöma vid beräkningar

* kunna begreppen: talsort, positionssystem, kort division, överslagsräkning

 

Undervisning/arbetsformer

* Varje område är indelat i 3 olika grundkurser som inleds med gemensam/individuell genomgång

* Därefter färdighetstränar du i skrift, digitalt och muntligt eller genom annan aktivitet. Varje kurs avslutas med träning av de olika förmågorna.

* Mattekoll: vi checkar av hur du upplever att du behärskar området.

* Efter det kommer du, tillsammans med mig bestämma om du ska arbeta vidare med "träna mera" eller "fördjupning"..

* Sammanfattning av området och de olika begreppen. 

 

Examinationsuppgift

Skriftlig examinationsuppgift (prov) med liknande uppgifter som: 

 Gör en uppställning och räkna ut svaret,

1. *   714,9 + 9,68 

 2. *   297,4 - 32,86   

 3. *     63 x 72   

Skriv av svaret och placera ut decimaltecknet på rätt ställe: 

4. * 5,3 x 2,9 = 1537

5. * Ellen har 293 kronor på sitt bankkonto. En idolbild kostar 17,50 kr. Hur mycket har hon kvar på kontot om hon köper 8 idolbilder?

6.  * Lars och hans tre kompisar handlar fika för 72 kronor. Hur mycket ska var och en betala om de ska dela lika? 

7. * Lena betalade 1 450 kr för sin hjälm i svenska kronor. Hur mycket är det i dollar, om en dollar är värd 8 kr? Avrunda till hela dollar. 

8.  *  På en fotbollscup var de flesta ungdomar i publiken. Det var 37 fler pojkar än flickor. Totalt var det 510 personer i publiken. 63 av dem var vuxna. Hur många flickor var det i publiken?

 9. * Det sitter ett antal fåglar i ett träd. 28 av dem flyger iväg. Hälften av fåglarna som flög iväg kommer tillbaka. Efter ett tag flyger 30 fåglar iväg och då är det 83 kvar. Hur många fåglar var det i trädet från början?                  

Bedömning

Provet bedöms efter nedanstående bedömningsmall.

 

 

 

Uppgifter

Matriser

Ma
6 A kapitel 1 De fyra räknesätten

E
C
A
Problemlösningsförmåga
Tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
Skriver av svaret och placerar decimaltecknet på rätt ställe. Ex. 5,3 x 2,9 = 1537
Har påbörjat en lösning som visar att eleven förstått problemet. t.ex arbetar baklänges och beräknar 83+ 30. Ex. Det sitter ett antal fåglar i ett träd. 28 av dem flyger iväg. Hälften av fåglarna som flög iväg kommer tillbaka. Efter ett tag flyger 30 fåglar iväg och då är det 83 kvar. Hur många fåglar var det i trädet från början?
Eleven löser hela problemet med korrekt svar. Ex. Det sitter ett antal fåglar i ett träd. 28 av dem flyger iväg. Hälften av fåglarna som flög iväg kommer tillbaka. Efter ett tag flyger 30 fåglar iväg och då är det 83 kvar. Hur många fåglar var det i trädet från början?
Problemlösningsförmåga
Tolkar resultat och drar någon relevant slutsats.
Gör en uppställning och räknar ut svaret. Ex. 714,9 + 9,68 
Problemlösningsförmåga
Reflekterar över och bedömer resultatets rimlighet vid huvudräkning, skriftliga räknemetoder, beräkningar med räknare och avrundning.
Gör en uppställning och räknar ut svaret. Ex. 297,4 - 32,86   
Metodförmåga
Använder fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar
Gör en uppställning och räknar ut svaret. Ex.  63 x 72    492 / 3
Metodförmåga
Väljer och använder relevanta räknesätt i olika situationer
Eleven har påbörjat lösningen genom att, t.ex. tecknat multiplikation eller subtraktion. Ex. Ellen har 293 kronor på sitt bankkonto. En idolbild kostar 17,50 kr. Hur mycket har hon kvar på kontot om hon köper 8 idolbilder?
Eleven löser hela uppgiften med korrekt svar. Ex. Ellen har 293 kronor på sitt bankkonto. En idolbild kostar 17,50 kr. Hur mycket har hon kvar på kontot om hon köper 8 idolbilder?
Metodförmåga
Använder miniräknare för att utföra beräkningar.
Eleven har påbörjat en lösning som visar att den förstått uppgiften, t.ex tecknat division. Ex. Lena betalade 1 450 kr för sin hjälm i svenska kronor. Hur mycket är det i dollar, om en dollar är värd 8 kr? Avrunda till hela dollar.
Eleven löser hela uppgiften och redovisar sin lösning med korrekt svar. Ex. Lena betalade 1 450 kr för sin hjälm i svenska kronor. Hur mycket är det i dollar, om en dollar är värd 8 kr? Avrunda till hela dollar.
Kommunikations- och resonemangsförmåga
För enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.
Eleven har påbörjat en lösning som visar att den förstått uppgiften. Ex. Lars och hans tre kompisar handlar fika för 72 kronor. Hur mycket ska var och en betala om de ska dela lika? 
Kommunikations- och resonemangsförmåga
Ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om beräkningar och redovisning av textuppgifter.
Eleven har påbörjat en lösning som visar att den förstått uppgiften. Ex. Lars och hans tre kompisar handlar fika för 72 kronor. Hur mycket ska var och en betala om de ska dela lika? 
Kommunikations- och resonemangsförmåga
Redovisar beräkningar och lösningar till textuppgifter med olika uttrycksformer t.ex. med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa.
Löser hela problemet och redovisar lösningen med korrekt svar. Ex. På en fotbollscup var det flest ungdomar i publiken. Det var 37 fler pojkar än flickor. Totalt var det 510 personer i publiken. 63 av dem var vuxna. Hur många flickor var det i publiken?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: