👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rapuppgift Barnkonventionen

Skapad 2018-10-01 15:38 i Uppsävjaskolan Uppsala
Rapuppgift - skapa rap med Barnkonventionen som grund.
Grundskola 4 – 6 Musik
Egen rap med barnkonventionen som grund.

Innehåll

Vad är typiskt för hur rapmusik låter? Vi resonerar och lyssnar på ett par korta exempel.

Med ca 20 punkter från Barnkonventionen skapar vi i mindre grupper egna rappar.

Man väljer ut ett par eller fler meningar och försöker i sin rap förklara eller beskriva vad det kan handla om.

Bestäm tillsammans hur den ska framföras. Ska alla rappa allt samtidigt eller kanske vissa delar? Solodelar?

Ni ska lägga till någon rörelse eller slutpose.

Försök att känna in beatet/pulsen så att ni får bra timing till trumkompet - öva tillsammans.

Om det finns tid kan ni redigera om ett eget beat i Garageband.

Rapen filmas som "slutprodukt."

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6