Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tolka ett konstverk

Skapad 2018-10-01 15:38 i Grindskolan Norrtälje
Sticka en mössa utifrån ett konstverk
Grundskola 9 Slöjd
Du väljer ett konstverk som du ska tolka med textila material och tekniker.

Innehåll

 

Du kommer att få lära dig: 

olika hantverkstekniker, flera har du provat på tidigare.
att sätta ord på din tolkning och val av inspirationsbild.

Du kommer att bedömas i: 

Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål. 
Hur väl du kan bidra till att utveckla idéer. 
Hur väl och engagerat du prövar dig fram till ett tillfredsställande resultat. 
Hur väl du bidrar till att föreslå handlingsalternativ så att arbetet går framåt. 
Hur väl du kan tolka ett slöjdföremåls uttryck och resonera kring detta. 

Uppgift: 

Ni skall få välja ett känt konstverk som ni skall inspireras av och göra om efter er egen tolkning. 
Ni kan använda er av tekniker som broderi, applikation, textilt tryck, lappteknik mm. 
Det skall bli en 2D bild som kan ramas in eller göras till en kudde, dyna eller något annat textilt föremål. 
Under arbetets gång skall ni skriva en slöjdrapport i OneNote, där ni beskriver inspirationen och er tolkning, hur arbetet går samt utvärdera ert arbete. 

Detta vill jag ha in: 

En skiss med beskrivning av de tekniker du tänkt använda dig av.

Ge och ta emot respons av skiss enligt en mall.
En bild på ert val av konstverk och något om konstnären. 
En rapport där ni beskriver er inspiration och tolkning, samt hur arbetet gått (processen). 
Ert färdiga slöjdföremål.

 

 

 

Lektionsplanering / tidsram: 

 1. 1. Genomgång av arbetsområde och kunskapskrav. Se PP för att få inspiration. Välja konstverk att tolka. 

 1. 2. Göra en skiss på hur arbetet ska genomföras 

 1. 3. Ge och få kamratrespons på din skiss. Förbättra skissen om det behövs.  

           4 - 9.  Arbeta med din tolkning. Dokumentera ditt arbete under arbetets gång,  
                   skriv i loggen/processrapporten efter varje lektion 
                   Ta bilder under arbetets gång 
           10. Arbeta med utvärderingen och färdigställa den. Lämna in i Unikum.

 

 

Kunskapskrav  

Jag kommer att bedöma din förmåga att 

  

  

Kunskapskrav E 

Kunskapskrav C 

Kunskapskrav A 

i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material 

  

Du behöver stöd av lärare i att utveckla dina idéer och komma igång. 

Du kan med hjälp av inspirationsmaterialet utveckla dina idéer ganska självständigt. 

Du kan med hjälp av inspirationsmaterial utveckla dina idéer och söker själv upp hur du ska göra.  

formge och framställa ett slöjdföremål 

  

  

  

Du utgår från uppgiften med få detaljer och tekniker.  

  

Du arbetar steg för steg med hjälp av lärare eller kamrat.  

  

  

Du utgår från uppgiften med flera detaljer och tekniker. 

Du arbetar ganska självständigt och kommer med förslag på hur du ska göra. 

Du utgår från uppgiften med många detaljer och kombinerar flera tekniker.  

Du arbetar självständigt och letar upp olika alternativ på hur du kan gå till väga. 

Ge omdömen om arbetsprocessen med hjälp av slöjd-specifika begrepp. 

Du beskriver någonting om hur arbetet har gått. 

Du använder enkla påståenden om ditt arbete. 

Du använder få slöjdbegrepp. 

Du beskriver hur arbetet har gått. 

Du utvecklar dina påståenden genom att motivera dem. 

Du använder fler relevanta slöjdbegrepp. 

Du beskriver noggrant hur arbetet har gått. 

Du utvecklar dina påståenden genom att motivera och underbygga dem. 

Du använder många relevanta slöjdbegrepp. 

under arbetsprocessen bidra till att arbetet leder framåt 

Du deltar i diskussionen om ditt slöjdarbete och bidrar med någon egen tanke. 

Under arbetets gång föreslår du olika sätt eller åtgärder som diskuteras tillsammans med läraren. 

Under arbetets gång föreslår du lämpliga sätt eller åtgärder som har förutsättningar att fungera. 

tolka ett slöjdföremåls uttryck 

Du använder enkla uttryck och resonemang när du berättar om din tolkning 

Du använder utvecklade uttryck och resonemang när du berättar om din tolkning. 

Du använder välutvecklade uttryck och resonemang när du berättar om din tolkning. 

Uppgifter

 • Utvärdering av Tolka ett konstverk

 • Utvärdering av Tolka ett konstverk

 • Utvärdering av Tolka ett konstverk

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: