👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten, Bråk och Decimaltal

Skapad 2018-10-01 15:39 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Matematik år 5 - Beta Kapitel 1
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer börja med att arbeta med att du ska bli ännu säkrare på de fyra räknesätten och lära dig räkna med större tal. Du ska få lära dig om bråktal och hur bråktal hör ihop med decimaltal. Du ska också lära dig hur man räknar med decimaltal. Vad vet du om decimaltal idag?

Innehåll

På vilket sätt kommer du att få arbeta med detta?

 • Gemensamma genomgångar där vi tränar på olika metoder för att lösa olika matematiska problem. 
 • Vi arbetar med de 4 problemlösningsstrategierna.  
 • Du kommer att arbeta enskilt och i par i olika matteuppgifter, både i matteboken Beta och i matteappen.
 • Vi kommer att arbeta med praktisk matematik.
 • Du kommer att ha matteläxa som befäster det vi arbetar med.

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • Metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division.
 • Välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer.
 • Se samband mellan tal i bråkform och i decimalform.
 • Tolka tallinjer med tal i decimalform.
 • Läsa och uttrycka tal i decimalform.
 • Förkorta bråk. 

Följande begrepp ska du kunna efter avslutat område:

 • Term
 • Summa
 • Differens
 • Faktor
 • Produkt
 • Täljare
 • Nämnare
 • Kvot
 • Bråkstreck
 • Förkorta/ Förenkla
 • Bråkform
 • Decimaltal
 • Tiondel
 • Hundradel
 • Tusendel

Hur blir du bedömd?

 • Jag bedömer dina kunskaper om matematiska begrepp, användandet och förmåga att resonera om hur begreppen hänger ihop.
 • Jag bedömer hur du löser matematiska problem och vilka metoder du använder.

 • Du har möjligheter att visa dina kunskaper på matematiklektioner, vid eget arbete, genomgångar, test och vid praktiskt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6