👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen förr och nu samt kristna högtider och traditioner.

Skapad 2018-10-01 15:54 i Björndammens skola F-6 Partille
Kristna högtider och traditioner. Kristendomens betydelse förr och nu.
Grundskola 5 Religionskunskap
Varför firar vi egentligen jul? Varför konfirmeras man? Vad är det som gör att kristendomen inte längre har lika stor betydelse som för 100 år sedan? Dessa frågor och några till kommer vi att diskutera under kommande veckor. Vi kommer undersöka varför vi firar olika kristna högtider, och vilka olika kristna traditioner som är vanliga. Vi kommer också jämföra den kristna kyrkans roll förr med kyrkans roll idag.

Innehåll

 

 

Undervisning

De förmågor som bedöms undervisas och tränas in med hjälp av följande:

- årshjul med våra olika högtider

- ta reda på information om olika kristna högtider, traditioner och ceremonier samt presentera informationen för   några klasskamrater.

- titta på filmer och diskutera olika kristna högtider och traditioner.

- samtala om egna traditioner vid kristna högtider.

- ta del av samtal och genomgångar

- göra en jämförelse vilken betydelse kristendomen har idag och diskutera olika anledningar till att kristendomens betydelse har minskat.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Re
Kunskapskrav Religion

E
C
A
Kristna högtider och traditioner
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.