👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering/Friluftsliv åk 9 Kullaviksskolan

Skapad 2018-10-01 18:58 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi lär oss grunderna inom orientering och orienterar framför allt i okänd miljö.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Orientering & friluftsliv åk 9 Klicka på innehåll för att få fram beskrivning av området.

Innehåll

Mål och bedömning

Områdesbeskrivning och undervisning

Under några veckor under höstterminen och vårterminen så kommer vi att arbeta med orientering på olika nivåer. Arbetsområdet omfattar teoretiska genomgångar där eleverna får föreläsningar om orientering samt möjlighet att ställa frågor och reflektera kring arbetsområdet. Eleverna ska även teoretiskt redogöra för tänkta orienteringsbanor och där tillämpa de teoretiska kartkunskaper de tillägnat sig under de genomgångar vi haft. 

Därefter får eleverna prova på att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Detta görs genom olika former av orientering, exempelvis stjärnorientering eller sätta ut och hämta in egna kontroller samt orienteringsbanor med olika svårighetsgrader beroende på årskurs. 

Arbetsområdet genomförs i skog i närheten av skolan. Detta för att eleverna ska få prova på att orientera i framförallt okänd miljö men ändå i skolans närhet men även helt okänd i Kungsbackaskogen på vårterminen i åk 9.

Orienteringen utförs i första hand på egen hand men baserat på kunskap och förmåga.

Visa lärande

Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna. Du kommer bli bedömd utifrån dina:

 • Praktiska orienteringskunskaper; förmågan att orientera i känd och okänd miljö och utifrån en ökad svårighetsgrad klara kontroller på olika svårighetsnivåer
 • Teoretiska orienteringskunskaper; förmågan att teoretiskt beskriva; kartans uppbyggnad (kartans färger, olika karttecken), passa kartan (med kompass), skala, ekvidistans och tumgreppet. Samt förmåga att omsätta denna kunskap både teoretiskt och praktiskt.

 • Visa kunskaper i och kring allemansrätten genom muntlig och skriftlig dokumentation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  C 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Orientering & Friluftsliv åk 7-9

E
C
A
Praktiskt kunskap
 • Idh  E 9
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
 • Idh  A 9
Du orienterar i känd/okänd (beroende på årskurs) miljö med viss säkerhet. Exempelvis klarar du några kontroller men inte alla.
Du orienterar i känd/okänd miljö (beroende på årskurs) med relativt god säkerhet. Exempelvis tar du de flesta kontroller.
Du orienterar i känd/okänd miljö (beroende på årskurs) med mycket god säkerhet. Exempelvis tar du de flesta kontroller med god precision och säkerhet.
Teoretisk kunskap
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du har viss kunskap om kartans uppbyggnad (ex. enkla tecken, några färger, passa kartan).
Du har god kunskap om kartans uppbyggnad (ex. de flesta tecken, alla färger, passa kartan) och kan göra vägval beroende på miljöns utseende.
Du har mycket god kunskap om kartans uppbyggnad (ex alla tecken som anses att du bör kunna, alla färger, passa kartan) och kan göra vägval beroende på miljöns utseende. Du även kan resonera om dina vägval.
Friluftsliv
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler genom att ge enkla förklaringar kring allemansrätten.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler utifrån begrepp som innefattar allemansrätten.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler och kan reflektera kring allemansrätten och ge exempel på olika områden inom allemansrätten.