👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer, regler, demokrati och livsfrågor

Skapad 2018-10-01 19:04 i Bruksskolan Flen
Vi arbetar med normer och regler i elevnära miljöer, ex skola och trafik samt livsfrågor som handlar om rätt och orätt samt hur vi beter oss mot varandra.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi fortsätter under läsåret i åk.2 att arbeta med följande frågor. Hur är jag och hur gör jag för att vara en bra kamrat? Vilka rättigheter och vilka skyldigheter har jag? Vågar jag säga vad jag tycker och vad jag vill göra i skolan? Vad är demokrati?

Innehåll

Det här ska vi arbeta med

 • klassens gemensamma trivsel regler
 • skolans gemensamma trygghetsregler
 • hur man umgås med andra och respekterar allas olikheter
 • dina rättigheter och dina skyldigheter
 • klassråd, elevråd, biblioteksråd

Hur gör vi?

Vi...

 • kommer överens om gemensamma trivselregler och sätter dem synligt på väggen
 • läser böcker och ser filmer med efterföljande samtal.
 • har klassråd
 • deltar i elevråd
 • diskuterar vad arbetsro betyder
 • arbetar bl.a. med  friendsmetoden
 • samtalar om goda egenskaper hos varandra 
 • diskuterar vad begreppen rättighet/skyldighet betyder och innebär 
 • samtalar och diskutera olika frågor både i stor grupp och i mindre grupper

 

Vad bedöms?

Nedan finns kopplingar till läroplanen vad eleven bör klara. Detta bedöms genom elevens förmåga att ta till sig kunskaper och samtala om dem samt använda sig av ämneskorrekta begrepp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3