👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Tema Förändringar åk 2-3

Skapad 2018-10-01 19:29 i Centralskolan Tierp
Grundskola 3 Fysik Kemi
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Planering för arbetsområde....

Vid ett antal tillfällen av höstterminen kommer vi att arbeta med tema Förändringar. Genom detta arbete kommer du att utveckla kunskaper för att själv utföra egna undersökningar samt att dokumentera händelseförlopp. Genom arbetet med tema Förändringar kommer du att få lära dig olika begrepp. Du kommer att träna på att samarbeta och diskutera med en kamrat. Du kommer bli bättre på att skriva förutsägelser samt dokumentera ditt resultat.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

I arbetsområdet Förändringar kommer du att få möjlighet att utveckla

 • kunskaper om vatten.
 • din förmåga att planera enkla undersökningar.
 • din förmåga att genomföra undersökningar samt dela upp dem.
 • din förmåga att dokumentera ditt arbete.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske utifrån ditt deltagande under arbetspassen. Bedömningen kommer även att ske genom att du utför och dokumenterar dina undersökningar samt att du för resonemang med din kamrat.

I arbetsområdet bedöms: dina kunskaper om vatten samt hur aktiv du är vid planering, utförande och dokumentation av experimenten.

Undervisning

För att du skall få mesta möjliga kunskaper inom ämnet kemi kommer du tillsammans med en kamrat att få vara aktiv under arbetspassen. Du kommer att få skriva förutsägelser, samt utföra undersökningar för att sedan dokumentera ert resultat. Vi kommer gå igenom varje försök tillsammans så att man vet vad som skall göras, därefter samtalar man med kamraten hur man skall gå vidare. Efter varje pass samtalar vi och dokumenterar tillsammans. Dokumentationen av försöken samlar man i en vetenskapsjournal.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke