👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid och räknesätt åk 5

Skapad 2018-10-01 20:31 i Grycksboskolan Falun
Arbete omkring tid och räknesätt. Kapitel 1 "Prima Formula Matematik"
Grundskola 5 Matematik

Hur lång är en minut? Hur många timmar har 360 dygn och hur många sekunder går det på 24 timmar? Detta och mycket mer kommer du få svar på i vårt arbetsområde "Tid och räknesätt".

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att utveckla förmågan att...

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik
 • veta vilka strategier och metoder som passar bäst i dina beräkningar
 • använda dig av olika begrepp inom arbetsområdet tid, t.ex. sekunder, minuter, timmar, dygn, analog, digital

Så här kommer vi att arbeta...

Innehåll

Du kommer att få arbeta med uppgifter som handlar om att:

 • uppskatta, jämföra och mäta tider i dygn, timmar, minuter och sekunder
 • välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar i dygn, timmar, minuter och sekunder men även år och datumskrivning
 • utföra multiplikation med stora tal
 • göra överslag och använda miniräknare samt hantera stora tal både med och utan miniräknare
 • använda strategier vid problemlösning

 

Arbetssätt

I detta arbetsområde har du möjlighet att nå målen genom att arbeta aktivt i de olika delarna. Vi kommer bl.a. ha

 • gemensamma genomgångar
 • aktiviteter/praktisk matematik
 • enskilda uppgifter
 • lärarledda diskussioner
 • gruppdiskussioner

Du kommer även att göra en diagnos under arbetets gång, som kommer att visa om du behöver träna mer på grundläggande begrepp eller om du behöver extra utmaning.

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 • uppskatta, jämföra och mäta tider
 • välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar
 • utföra multiplikationer med stora tal
 • göra överslag och använda miniräknare
 • använda strategier vid problemlösning

Bedömning sker dels genom en diagnos och dels genom diskussioner med läraren. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Tid och räknesätt

Kunna uppskatta, jämföra och mäta tider
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Du behöver träna mer på att uppskatta, jämföra och mäta tider
Du har grundläggande kunskaper om att uppskatta, jämföra och mäta tider. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer du känner till väl.
Du har goda kunskaper om att uppskatta, jämföra och mäta tider.Du använder dem på ett bra sätt i situationer du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om att uppskatta, jämföra och mäta tider. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Kunna välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar
 • Ma  A 6
Du behöver träna mer på att välja tidsenheter, göra enhetsbyte och beräkningar.
Du har grundläggande kunskaper om att välja tidsenheter, göra enhetsbyte och beräkningar. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer du känner till väl.
Du har goda kunskaper om att välja tidsenheter, göra enhetsbyte och beräkningar. Du använder dem på ett bra sätt i situationer du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om att välja tidsenheter, göra enhetsbyte och beräkningar. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Kunna utföra multiplikationer med stora tal
 • Ma  A 6
Du behöver träna mer på att utföra multiplikationer med stora tal
Du kan utföra multiplikationer med stora tal på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.
Du kan utföra multiplikationer med stora tal på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar.
Du kan utföra multiplikationer med stora tal på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningar.
Kunna göra överslag och använda miniräknare
 • Ma  A 6
Du behöver träna mer på att göra överslagsräkning och använda miniräknare
Du kan avrunda tal samt göra överslag i multiplikationer på ett ganska bra sätt. .
Du kan avrunda tal samt göra överslag i multiplikationer på ett bra sätt.
Du kan avrunda tal samt göra överslag i multiplikationer på ett mycket bra sätt.
Kunna använda strategier vid problemlösning
 • Ma  A 6
Du behöver träna mer på att hitta strategier vid problemlösning.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matematikproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problem.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matematikproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problem.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matematikproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problem.