👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov Vale 9 - Kapitel 1-3 Veckan 43 Tisdag

Skapad 2018-10-01 20:33 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Bedömningen avser din förmåga att formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i tal och skrift samt din förståelse av talad och skriven spanska. Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid i form av kommentarer och respons av din lärare. Dessutom kommer du att göra ett prov v 43 när vi har avslutat arbetsområdet.

Innehåll

 

Vale 9, kap 1-3 HT 18

Vi håller på att jobba med de tre första kapitlen i boken med fokus på att öka ordförrådet och använda aktuella verbformer:
- Perfektformen (både regel- och oregelbunden Hjälpverb "haber" och huvudverb -ar--er -ir som slutar i -ado och -ido)
- Gerundium (hjälpverb "Estar" och huvudverb -ar -er -ir som slutar i -ando eller -iendo)

Det ingår i provet

- Använda dig av perfekt - dvs berätta vad du har gjort

- Berätta vad du har gjort under sommaren
- Säga att du håller på med något /gerundiumformen ( estoy trabajando, osv)
- Jämföra saker, dvs säga att saker är större-störst, etc.

- Nya ord och fraser 

- Läsa och översätta aktuella texter samt övrigt material som du får

- Samtala med klasskompisar och lärare

- Kunna översätta och muntligt framföra aktuella dialoger

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i tal och skrift samt din förståelse av talad och skriven spanska. Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid i form av kommentarer och respons av din lärare. Dessutom kommer du att göra ett prov v 43 när vi har avslutat arbetsområdet. 

Uppgifter

  • OmProv Spanska Vale 9 kapitel 1+3 v.45

  • Prov kapitel 1-3 Veckan 43 tisdag

  • Vecka 41 Adjektivböjning och kapitel 4

  • OmProv v. 45 på fredag

Matriser

M2
Bedömningsmatris Moderna språk, Lgr 11

E
C
A
Hörförståelse
Du har uppfattat och förstått det mest väsentliga av det du hört. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du har uppfattat och förstått det huvudsakliga innehållet och även en del tydliga detaljer i det du hört. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Du har uppfattat och förstått både helheten och flertalet väsentliga detaljer av det du hört. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Läsförståelse
Du har uppfattat och förstått det mest väsentliga av det du läst. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du har uppfattat och förstått det huvudsakliga innehållet och även en del tydliga detaljer i det du läst. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Du har uppfattat och förstått både helheten och flertalet väsentliga detaljer av det du läst. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Muntlig uttrycksförmåga
Du pratar på ett enkelt sätt och kan uttrycka dig med både fraser och meningar då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Även om det du säger inte är helt korrekt kan de som lyssnar ändå uppfatta vad du pratar om.
Du pratar på ett enkelt, men ganska tydligt, sätt då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Du talar till viss del sammanhängande. För den du talar med är det i de flesta fall tydligt vad du säger.
Du pratar på ett enkelt men tydligt sätt då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Du kan binda ihop dina meningar och därmed prata ganska sammanhängande.
Muntlig interaktion (t.ex. i dialoger)
Du uttrycker dig enkelt med ord, fraser och meningar. Den du talar med förstår dig i de allra flesta fall.
Du uttrycker dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar. Den du pratar med förstår dig.
Du uttrycker dig enkelt med ord, fraser och meningar. Det du säger är till viss del anpassat efter situationen och mottagaren. Den du pratar med förstår dig tydligt.
Skriftlig förmåga
Du skriver enkla meningar och kan också använda vissa fraser. Dina texter går att förstå även om de innehåller en del grammatiska fel.
Du skriver enkla men tydliga meningar som innehåller färre grammatiska fel som stör läsarens förståelse av texten. Texten är i de flesta fall ganska tydlig och är till viss del sammanhängande.
Du skriver enkla och tydliga meningar med få grammatiska fel.Texten är i de flesta fall tydlig och har ett sammanhang då du visar att du kan uttrycka dig även i längre, sammanhängande meningar.
Språkliga strategier
Du använder någon strategi i ditt arbete. T.ex. ordbok när du läser och skriver, anteckningar, omformuleringar etc.
Du använder några olika strategier när du läser, lyssnar, skriver och interagerar med någon annan. Med hjälp av strategierna förbättrar du din prestation något.
Du använder flera olika strategier när du läser, lyssnar, skriver och interagerar med någon annan. Med hjälp av strategierna förbättrar du din prestation.
Realia
Förmågan att kommentera och jämföra livsvillkor, sociala och kulturella företeelser.
Du kan enkelt kommentera några företeelser i områden där språket används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan översiktligt kommentera några företeelser i områden där språket används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.