👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår värdegrund - ht 2018

Skapad 2018-10-02 06:39 i Adolfina förskola Helsingborg
Förskola
Alla människor är olika, alla har olika behov men alla människor är lika mycket värda!

Innehåll

Vi startar terminen på förskolan med att fokusera på förskolans värdegrund och att skapa en miljö som öppnar upp för öppenhet, respekt, möten och kommunikation. Vi skapar mötesplatser där barn och vuxna kan mötas och samspela. 

Förskolan ska ge barnen förutsättningar för att lära de om mänskliga rättigheterna och demokrati genom delaktighet och reelt inflytande för att utveckla en demokratisk kompetens i form av kommunikativa förmågor.

Vi tar tillvara barnens tankar, erfarenheter och önskemål när vi planerar verksamheten framåt. Vi diskuterar i olika konstellationer, små och större grupper så att alla vågar göra sin röst hörd. Vi har aktiviteter där barnen kan uttrycka sig på andra sätt än verbalt - de 100 språken.

Hur uppnår vi detta?

Bl a så här:

Vi personal är goda förebilder, uppmuntrar och visar tillit för barnens förmåga. Vi skapar möjligheter i förskolan där barnen samarbetar och hjälper varandra, tex i mötesplatserna, påklädning, i leken. Vi tillämpar ett demokratiskt arbetssätt för att ge barnen möjlighet att påverka och ha inflytande. Personalen är lyhörda för barnen, även icke-verbala signaler. Vi lyssnar in och visar att vi uppmärksammar barnens initiativ. Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen och i personalgruppen. Vi börjar med pedagogisk dokumentationsvägg där barnens bilder, tankar, skapande etc är synliga för barnen.

Personalen diskuterar värdegrundsuppdraget för att skapa en gemensam förståelse och ett grmensamt förhållningssätt i personalgruppen.

Personalen gör observationer på barnens lek och aktiviteter/rutiner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016